Om kriget eller krisen kommer – vad händer med transporter och försörjning?

Seminarium i Stockholm den 23 maj

Anmäl dig här!

Det geopolitiska landskapet har snabbt ändrat form de senaste åren. Stabilitet och säkerhet som vi tagit för givet under decennier hotas av säkerhetspolitiska kriser.

  • USA:s handelskrig med Kina och i viss mån EU, hur påverkar det transporter och försörjning?
  • Vad innebär Brexit för handel och transporter?
  • Ryssland har angripit ett grannland och involverar sig i Mellanöstern medan USA drar sig ur.
  • Ryska pipelines för gas genom södra och norra Europa får politiska effekter
  • Kina etablerar nya rutter för logistik, t.ex. “Belt and Road Initiative” och “Maritime Silk Road”
  • Kina etablerar sig som en örlogsnation med en flotta som är snart lika stor som USA:s
  • På lite längre sikt kan klimatförändringar också bidra till att rita om kartan för globala transporter. Norra Passagen är redan nu isfri stora delar av året.

Alla dessa faktorer handlar som synes inte bara om logistik, transporter och försörjning – något som normalt brukar hänföras till handelspolitik – det handlar nu också om säkerhetspolitik.

Dessa förändringar påverkar svensk försvars- och säkerhetspolitik vilket föranlett regeringen att sammankalla försvarsberedningen. Försvarsberedningen presenterar sin rapport den 14 maj i år. Vad innebär den för det svenska näringslivet i allmänhet och transport- och logistikbranschen i synnerhet?

Är ditt företag redo för dessa utmaningar? Kom till KTH den 23 maj för att lyssna på ett stort antal experters syn på detta dynamiska område. Veckan innan lämnar Försvarsberedningen sin rapport inför det kommande försvarsbeslutet.

Preliminärt program:

0845-0915 Registrering och kaffe
0915-0930 Introduktion
0930-1000 Försvarsberedningens rapport
1000-1030 Omvärld och hotbild
1030-1130 Statens roll – Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket, TP SAMS m.fl.
1130-1230 Lunch
1230-1315 NATO-perspektivet
1315-1345 Security of supply
1345-1445 Paneldiskussion med representanter från Postnord, Preem samt dagligvarubranschen
1445-1515 Cyberhot mot försörjningskedjor
1515-1545 Kaffe
1545-1615 Försörjning till sjöss, globala försörjningskedjor
1615-1700 USA:s försvarsdepartements syn på strategisk försörjning, Arnold Dupuy

Information om föredragshållare:

Generalmajor Michael Claesson
Michael Claesson är chef för Ledningsstaben inriktningsavdelning på Försvarmaktens högkvarter.

Arnold Dupuy
The US Department of Defence has a special department for operational energy. This department has a vast experience from using private contractors for sustainment of the armed forces. Mr Arnold Dupuy Arnold is adjunct professor at Virginia Tech University and a consultant for Booz Allen Hamilton and a reserve officer. He is since many years assigned to the Pentagon (Current Operations, Deputy Assistant Secretary of Defense, Operational Energy). He has significant experience from building supply chains using private contractors for expeditionary solutions, mainly in Eastern Europe after the Istanbul summit.

Fred van der Hoek
Mr van der Hoek was “principal logistics manager” at NSPA (NATO Support and Procurement Agency in Luxembourg) for many years and before that he worked at SHAPE in Mons, Belgium for many years. The name of his speech is “The balance between Operational Readiness, Costs and Risk of Commercial Support for Expeditionary Logistics”

Johan Harding
Informationssäkerhetsexpert

Sten Göthberg
Senior Maritime Advisor