Publicerad

“Självförsörjning är inget centralt tal”

Inrikesminister Anders Ygeman fick många att höja på ögonbrynen när han under Folk och försvars rikskonferens förmedlade att självförsörjningsgraden har spelat ut sin roll. Men vad menar han egentligen? ATL har bett inrikesministern att förtydliga sig.

Anders Ygemans uttalande i Dagens Nyheter har debatterats flitigt i veckan. I tidningens artikel om Folk och försvars rikskonferens i Sälen säger Anders Ygeman att “självförsörjningsgraden är kanske inte det absolut viktigaste, vi kommer sannolikt att kunna utbyta varor med länder i vår närhet”.

– Det är inte vad jag menar. I totalförsvarsplaneringen och civilförsvarsplaneringen ingår det som ett jätteviktigt mål att förse befolkningen med såväl mat som vatten, säger Anders Ygeman till ATL.

Däremot tycker han att ordet “självförsörjningsgrad” är ett trubbigt begrepp. Vill man hårddra det påverkar även importen av bananer och ananas försörjningsgraden. Däremot påverkar det kanske inte landets förmåga att försörja hela befolkningen under en pågående kris.

Läs hela artikeln i ATL

Publicerad

USA förstärker i Polen

Den största amerikanska militära insatsen sedan Sovjetunionens fall har inletts i Polen. En brigad om totalt 3.500 soldater och drygt 80 stridsvagnar samt ett stort antal andra stridsfordon har börjat rulla in över Polens gräns som ett skydd mot Ryssland.

USA och dess allierade har övat i Polen tidigare. Men ända sedan kommunismens fall 1989 har det funnits önskemål om en stående amerikansk militär styrka i Polen. Nu har amerikanska Abrams-stridsvagnarna och soldaterna börjat anlända till Zagan i Polen. På lördag kommer Polens premiärminister delta vid festligheter för att fira ankomsten av den amerikanska styrkan, uppger nyhetsbyrån AP.

Insatsen ska ses mot bakgrund av president Obamas åtagande att skydda Polen och de baltiska länderna, samt stärka försvarsalliansen Nato, efter Rysslands olagliga annektering av Krim-halvön.

Läs hela artikeln på SVT

Ryssland har reagerat och sagt att de ser de amerikanska trupperna som ett hot.

– De har åtgärderna hotar våra intressen, vår säkerhet, sa president Vladimir Putins talesman Dmitry Peskov, enligt AP.

Det är en pansarbrigad från USA:s arme som flyttas till Polen.

– Genom att öva i Europa kan vi visa pansarbrigadens förödande kapacitet, samtidigt som vi verkar sida vid sida med olika nationer i olika miljöer – från Östersjön till Svarta havet. Vi kommer att genomföra tuffa, aggressiva och kreativa övningar som verkligen prövar vår gemensamma kapacitet, där det yttersta syftet är att skapa ett starkare Europa, sa överste Christopher R. Norrie, befälhavare för 3:e pansarbrigaden, i samband med välkomstceremonin för soldaterna i Zagan i morse.

Det är dock viktigt att jämföra den styrka som nu tillförts (en brigad är ca 5000 man) men motståndarens styrkor. Ryssland håller på att återskapa den gamla Första Gardesstridsvagnsarmén i västra militärdistriktet.  Styrkeförhållandet är alltså 1:10 om man endast jämför den tillförda amerikanska brigaden med den ryska stridsvagnsarmén – som har upp till 800 stridsvagnar.

Publicerad

”Ryssland vill lamslå Sverige vid en kris”

Ryssland vill kunna ingjuta skräck i svenskarna och har förberett kraftiga informationsattacker mot Sverige. I ett krisläge är syftet att så tvivel hos svenska folket, skapa kaos och försvåra för myndigheterna att fatta snabba beslut.

De allvarliga varningarna kommer från experter på modern psykologisk krigföring. En av de främsta på området är Janis Sarts som är chef för Natos strategiska kommunikationscentrum, Stratcom.

– Som jag tolkar Rysslands agerande mot Sverige så är deras nyckelmål att kunna ingjuta skräck i det svenska samhället.

Därför om du verkligen är rädd, då fryses ditt agerande. ”Om ryssarna är så djärva och starka, vad kan vi då göra?”. Rädslan tar över och begränsar synen på vilka valmöjligheter du har. Det skulle i en kris kunna neutralisera Sverige som en stark aktör i Östersjöområdet, säger Janis Sarts till DN.

Vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen som avslutades på tisdagen fick de 300 deltagarna en genomgång av dolda försök att påverka opinionen.

– Det moderna informationssamhället har paradoxalt nog lett till att vi börjat leva i ”bubblor”, konstaterar Janis Sarts.

Läs hela artikeln på DN

Publicerad

FRA: IT-spioner förbereder attack mot elnätet

Relaterad bild

Utländska IT-spioner har gjort förberedelser för att slå ut svensk infrastruktur som elnät och kommunikationssystem. Det avslöjar Försvarets Radioanstalt i dag för SVT. Konsekvenserna om det svenska elsystemet slås ut blir dramatiska.
– Då skulle mycket av det normala samhällslivet bryta samman, säger Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät.

Äldre personer skulle sitta sex trappor upp i ett hyreshus utan fungerande hiss och utan ett fungerande trygghetslarm. Maten skulle ruttna i kyldiskarna. Det skulle inte gå att tanka bilen. Det skulle inte gå att få ut pengar på bankomaten. Efter en tid skulle inte telekommunikationerna fungera.

Problemet enligt Svenska Kraftnäts generaldirektör är att vi byggt upp ett allt mer sårbart samhälle som är beroende av att elen fungerar även i krissituationer.

– I grunden behöver vi fundera på olika sätt att göra oss mindre elberoende så att vi kan upprätthålla viktiga samhällsfunktioner även när det är problem med elförsörjningen.

Som exempel nämner han att den reservkraftförsörjning som finns i dag, till exempel på sjukhusen, kanske borde byggas ut mer brett i samhället så att företag och myndigheter inte slås ut bara för att de inte har tillgång till el.

Läs hela artikeln på SVT.se

Publicerad

Sverige är ett bra land att bo i, men vi är oroliga för framtiden

Bildresultat för worried
Opinioner 2016 visar att oron för den politiska situationen i världen och för terrorism ligger kvar på samma höga nivå som 2015. Oron för internationell terrorism är i denna undersökning på den högsta nivån sedan 2006. Drygt sjuttio procent känner mycket eller ganska stor oro för den politiska situationen i världen och för internationell terrorism.

Samtidigt visar undersökningen att nio av tio anser att dagens Sverige är ett bra land att leva i. Även om fyra av tio tror att det kommer bli sämre om fem år. Andelen som ser pessimistiskt på framtiden har minskat något sedan 2015.

Resultatet från frågorna i undersökningen visar på ett stabilt resultat över tid och förändringarna jämfört med 2015 års undersökning är inte speciellt stora. Vi kan se att opinionen påverkats i frågor som på ett mer direkt sätt berört Sverige under året. Till exempel har andelen som tror att vi kommer att drabbas av långvariga IT- och teleavbrott inom de närmaste fem åren ökat, liksom andelen som tror att vi kommer att drabbas av dricksvattenbrist.

Läs mer och ladda ned undersökningen på MSB.se

Publicerad

”Vi är mer sårbara i dag”

Server.

– Systemet är inte riggat för att ta hand om så här stora händelser.
Den kommentaren ger Richard Oehme som är chef för verksamheten cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB.

Det är MSB som av regering och riksdag fått den viktiga uppgiften att stå för planeringen när nu ett civilt försvar ska byggas upp sedan den civila beredskapen skrotades på 90-talet. Men det är en betydligt svårare uppgift i dag än  för 20 år sedan.

– Det civila samhället är betydligt mer komplext i dag säger Richard Oehme. Vi har helt andra former av beroendeförhållande och vi är också mer sårbara i dag. Vi påverkas mycket utifrån IT-system, telekommunkiationssystem och energiförsörjning. Och här måste vi förbereda oss för att ha beredskap helt enkelt.

Men MSB kan bara ge vägledning och rekommendationer. Det är andra som ska göra själva arbetet.

– Kommuner, länsstyrelse, landsting och företag måste förbereda sig för en kris, säger Richard Oehme.  Man måste ha en kontinutetsplanering och hantering när någonting händer.

Läs hela artikeln på SVT

Publicerad

Totalförsvarsstiftelsen intervjuas i Aftonbladet

Försörjningen hotad

Enligt flera bedömare som Aftonbladet talat med är det framför allt tre områden som anses vara mest akuta:
✓ Försörjning av livsmedel och energi i händelse av en eller flera attacker mot centrala hamnar eller annan kritisk infrastruktur.
✓ Att säkerställa fungerande traumasjukvård och sjuktransporter bortom fredstida förhållanden eller vid masskadeutfall.
✓ Samordning och operativ ledning av samhällsviktiga funktioner i händelse av kris eller krig.

I en studie genomförd av det privata initiativet Totalförsvarsstiftelsen, en insamlingsstiftelse bestående av bland annat reservofficerare och forskare, konstateras att Sverige i dag är mycket sårbart och att det finns stora brister i den civila beredskapen.

– Vi ligger efter. Och att göra något åt det är så angeläget som det bara kan bli. Viktigast just nu är tempo och finansiering givet den negativa omvärldsutvecklingen, säger rapportredaktören Freddy Jönsson Hanberg.

Om ett större antal personer skulle bli skadade samtidigt skulle den svenska traumasjukvården klappa ihop, uppger han. Orsakerna till det är den begränsade lagerhållningen av läkemedel, bristande erfarenhet hos kirurger, hög grad av teknikberoende men också stora brister inom samordning mellan landstingen samt att sjukvård och sjuktransporter delvis privatiserats.

– Vi står inför fullständigt kaos om något skulle hända. Ett exempel är att en ambulans i dag inte kan ledas att köra bortom sitt landstings geografiska gräns. Det finns ingen nationell samordning av sjuktransporter och det innebär att du varken har teknisk möjlighet eller rätt att leda och samordna ambulanstransporter till en viss del av landet i dag, säger Freddy Jönsson Hanberg.

Läs hela artikeln på  Aftonbladet

Publicerad

Utländska IT-spioner bakom 100.000 nätattacker förra året

Totalförsvar
För första gången berättar FRA:s ledning, och taledpersonen Fredrik Wallin, om spionaget mot Sverige. Foto: SVT

Främmande makt har utfört över 100.000 nätattacker mot Sverige förra året och det är mycket svårt att skydda sig mot spionverksamheten. Det framgår när ledningen för Försvarets Radioanstalt för första gången berättar om omfattningen av IT-spioneriet mot Sverige.

Försvarets Radioanstalt, FRA är en av Sveriges  mest hemliga organisationer. I en av Stockholms förorter ligger centrum för FRA:s avancerade signalspaning mot utlandet. Och nu visar det sig att IT-spionaget mot Sverige fullkomligt har exploderat.

Tidigare har alla dessa uppgifter varit hemligstämplade. Men nu berättar ledningen för första gången hur stor omfattningen är.

– Under en typisk månad kan vi se 10.000 aktiviteter från statliga utländska angripare mot svenska mål, säger FRA:s talesperson Fredrik Wallin. Och målen fördelar sig geografiskt över hela Sverige.

Utnyttja datorer

Under förra året handlar det alltså om minst 100.000 attacker mot mål i Sverige som FRA har hittat när man spanat mot underrättelstetjänster och organisationer med anknytning till främmande makt.

– Vi försöker ha uppsikt på en handfull av de länder som är de vanligaste angriparna mot svenska mål säger Fredrik Wallin.

Målet är antingen att komma åt hemlig information eller att utnyttja datorer i Sverige för att göra attacker i andra länder och det är mycket svårt att stå emot angreppen. För det handlar om organisationer som har stora resurser bakom sig.

– Det är oerhört svårt att skydda sig mot en kvalificerad angripare som verkligen vill in på något specifikt mål om man vill ha datorer som överhuvudtaget har någon kontakt med omvärlden, säger Fredrik Wallin.

Läs hela artikeln på SVT

Publicerad

Sifo: Två av tre anser att försvarspolitiken är misskött

Bildresultat för hultqvist

Moderaterna och även Socialdemokraterna har tappat mark inom försvarspolitiken, visar en färskt SvD/Sifo-undersökning. I dag tycker väljarna att fyra partier är jämnbra på frågan: M, S, L och SD.

Allt fler väljare tycker att försvarspolitiken är misskött, och en majoritet vill att försvaret får mer pengar.

För snart två år sedan – i april 2015 – ansåg 15 procent av svenska folket att Moderaterna hade den bästa försvarspolitiken, enligt SvD/Sifo. Något färre, 12 procent, svarade Socialdemokraterna. På tredje plats då kom Liberalerna (8 procent och på fjärde Sverigedemokraterna (5 procent).

I dag har den balansen förskjutits rejält.

Bäst på försvarspolitik anses Moderaterna vara med en notering på 10 procent. På i princip samma nivå – 9 procent – ligger dock de andra tre redan nämnda partierna, S, L och SD.

 Tappet för M är statistiskt säkerställt.

– Att Sverigedemokraterna är likvärdigt med de andra är intressant. De har klättrat. Även för Liberalerna är mätningen ett styrkebesked, eftersom de är minsta partiet i väljaropinionen. Relativt sin storlek blir L bästa parti, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén.

Moderaterna tonade under den senaste regeringstiden ned försvaret. Dagens mätning är ett tecken på att partiet inte lyckats återhämta den traditionella M-position där partiet tydligt prioriterat frågan, menar Sjörén.

Läs hela artikeln på SvD

Publicerad

USA-trupp framme i Tyskland – skarp signal till Ryssland

Bildresultat för us army europe

För tre år sedan lämnade de sista amerikanska stridsvagnarna Europa. Nu kommer de tillbaka – som en varning till Vladimir Putin och för att lugna ett oroat Polen och Baltikum. På fredagen inleddes i tyska Bremerhaven trupptransporten österut.

I hård storm anlöpte på torsdagen det amerikanska fartyget ”Resolve” hamnen i nordtyska Bremerhaven, och på fredagen lastades de första stridsvagnarna M1 Abrams på järnvägsvagnar med destination Polen.

Allt i allt förflyttas drygt 4 000 amerikanska soldater, stridsvagnar, haubitsar och trupptransportfordon som ska stationeras i Polen för att sedan delvis fördelas på de baltiska staterna, Rumänien och Bulgarien.

Det rör sig om en hel mekaniserad brigad, den så kallade Iron Brigade från Fort Carson i Colorado. Större delen av truppen ska rotera mellan länderna och delta i ett antal manövrar under loppet av de kommande nio månaderna.

Läs hela artikeln på SvD