Publicerad

”Högt uppsatta i Ryssland låg bakom cyberangrepp”

Bild från dagen. Den nationella underrättelsechefen James Clapper och NSA-chefen Michael Rogers. Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Några av Rysslands högst uppsatta ledare måste ha legat bakom hackningen och läckorna av dokument från Demokraterna under den amerikanska valrörelsen. Det slog två av USA:s högsta underrättelsechefer – Michael Rogers, James Clapper och Marcel Lettre – fast i sina vittnesmål inför senaten i dag.

USA:s tillträdande president Donald Trump har vid flera tillfällen ifrågasatt uppgifterna om rysk inblandning i valet. Men den nationella underrättelsechefen James Clapper stod fast vid sina tidigare uttalanden:
– Vi är faktiskt ännu mer säkra på det än vi var den 7 oktober, sa han.
Enligt Clapper kommer amerikanska politiker få ta del av underrättelsechefernas rapport om de ryska cyberattackerna under nästa vecka. Därefter väntas en modifierad version av rapporten släppas för offentligheten och medierna.

Läs hela artikeln på Omni

Publicerad

“Trump påverkar säkerhetsanalysen i Sverige”

Delad bild: Donald Trump och kamouflerade militärer i skogen.

Det är naturligt att svenska försvarspolitiker just nu talar ännu mer än tidigare om höjda försvarsanslag, menar säkerhetspolitiska experter som Ekot talat med.

Inte minst Donald Trumps uttalanden om att Natoländerna behöver satsa mer på försvaret och hans positiva ton mot Ryssland påverkar säkerhetsanalysen, menar säkerhetspolitiska forskaren Gunilla Herolf.

I går kväll gick Moderaterna ut med att partiet vill satsa 8,5 miljarder extra på försvaret under nuvarande inriktningsperiod, något som man motiverade med det försämrade världsläget.

Kristdemokraterna vill höja anslagen redan i år och Centerpartiet vill höja med ungefär 25 procent från 2021.

Gunilla Herolf menar att sådana förslag är naturliga.

– Det är en väldig press på alla Natoländer och även på de länder som inte tillhör Nato. Den pressen borde vara ännu högre än på Natoländerna. Så jag förstår om alla partier och även regeringen reagerar på den här nya situationen, säger Gunilla Herolf.

På söndag inleds Folk och försvar i Sälen med politiker, militärer och säkerhetsanknutna organisationer på plats. Sedan valet av Donald Trump som USA:s president har debatten kring hur mycket Sverige ska lägga på försvaret ökat – och den lär fortsätta i Sälen.

Läs hela artikeln på Sveriges radios hemsida

Publicerad

Försvaret saknar 30 miljarder till 2020

Bildresultat för anders carell

Försvarsmakten saknar upp till åtta miljarder om året för att kunna genomföra den nuvarande försvarsuppgörelsen på rätt nivå och på utsatt tid, totalt runt 30 miljarder. Det hävdar Anders Carell, tung chef inom Försvarets Materielverk (FMV), för SvD.

– Vi har inte pengar som räcker för att leverera en försvarsmakt med det antal materielsystem och soldater till den kvalitet och på den tid som anges i försvarsbeslutet 2015, säger Anders Carell, brigadgeneral och chef för arméns system- och produktionsledning vid FMV, till SvD.

Anders Carell har varit militär och anställd i Försvarsmakten i drygt 40 år och nu vid FMV. Han har haft en rad befattningar vid Högkvarteret, bland annat som chef för den strategiska analysverksamheten.

I sin nuvarande roll har han god insyn i försvarets ofta komplicerade och kostnadstunga upphandlingar och materielbeställningar.

Läs hela artikeln på SvD

Publicerad

Stefan Löfven presenterar ny strategi i Sälen?

Bildresultat för stefan löfven

Sverige har väntat i mer än 300 år, men snart får landet en ny nationell säkerhetsstrategi. Sannolikt sker det redan på söndag när statsminister Stefan Löfven håller tal i Sälen.

Arbetet med att ta fram en nationell säkerhetsstrategi är i full gång sedan i våras. Enligt flera källor till Dagens Industri är det sannolikt detta strategiska dokument som statsminister Stefan Löfven presenterar på rikskonferensen Folk och Försvar på söndagen.

Tankearbetet finns på olika håll i försvarspolitiska inriktningspropositioner och i regeringens utrikesdeklarationer, men inte sedan Karl den XI har Sverige haft en sammanhållen säkerhetspolitisk strategi, påpekar Jan Mörtberg, som är ledamot i Krigsvetenskapsakademien.

Om en lansering står för dörren är det välkommet, anser han.

”De centrala delarna av en säkerhetspolitisk strategi handlar om att identifiera nationella säkerhetspolitiska intressen. Det är bara på senare år vi har pratat om att vi ska ha sådana intressen.”

Läs hela artikel i Dagens Industri

Publicerad

Flera allvarliga cyberattacker mot svenska myndigheter

Bildresultat för grizzly steppe

Ett 60-tal fall av allvarliga it-incidenter rapporterades i fjol från svenska myndigheter, där datorer bland annat blivit hackade. Informationen om de it-attacker som identifierats av myndigheter i USA kommer samtidigt att användas i Sverige för att anpassa säkerheten, säger MSB.

Sedan den 1 april 2016 är det ett krav att myndigheter rapporterar it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, eller Säkerhetspolisen.

Nya siffror som MSB tagit fram åt SvD visar nu första gången omfattningen av de it-incidenter som har rapporterats i Sverige sedan dess, där många är riktade cyberattacker mot svenska myndigheter.

Amerikanska myndigheter har tidigare pekat ut rysk civil och militär underrättelsetjänst för att ha utfört it-attacker mot flera institutioner i USA, i det man kallar ”Grizzly Steppe”. Rysslands regering och tillträdande presidenten i USA, Donald Trump, har tillbakavisat uppgifterna.

Men uppgifterna om dataintrången i USA är ändå tillräckliga för att MSB kommer att vidta ”säkerhetsåtgärder” i Sverige.

Läs hela artikel på SvD

Publicerad

Försvarsmaktens regleringsbrev – roll i totalförsvaret

Bildresultat för försvarsmakten logotyp

I Försvarsmaktens regleringsbrev har Försvarsmakten fått en uppgift som knyter an till Totalförsvaret.

Den lyder:

“Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materialverk redovisa resultatet av myndigheternas fortsatta arbete med att ta fram ett försvarsförsörjningskoncept. Redovisningen ska särskilt belysa hur myndigheterna planerar för tillämpning av förfogandelagen (1978:262), förfogandeförordningen (1978:558) samt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov. Dialog ska föras med berörda bevakningsansvariga myndigheter under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 2 oktober 2017.”

Detta rör alltså endast stödet till den (mobiliserade) Försvarsmakten men slutsatserna är intressanta och sannolikt användbara för övriga Totalförsvaret.

Läs regleringsbrevet här

Publicerad

Sverige utsatt för allvarliga cyberattacker –FRA: “10 000 fall i månaden”

Sverige utsätts för 10 000 cyberattacker i månaden.
– Främmande makter går dagligen till attack mot svenska intressen, säger Fredrik Wallin, presstalesman på Försvarets radioanstalt (FRA).  Nya siffror visar att allvarliga IT-incidenter inträffar i landet – hela tiden.

I USA ska toppcheferna på landets underättelsetjänster under torsdagen vittna inför senaten om de påstådda ryska hackerattackerna mot presidentvalet. Nu visar färska siffror på omfattningen av cyberattacker mot svenska myndigheter.

– Sverige utsätts hela tiden för cyberattacker från utländska stater. Attackerna kan riktas mot storföretag, universitet och myndigheter. De är ute efter information som är intressant, säger Fredrik Wallin, på FRA.

Hackarna försöker komma över värdefull om forskning, politiska beslut och affärshemligheter.

– Vi har sett att en del av attackerna mycket riktigt har lyckats. Det rör sig ofta om utländska stater som besitter en stark cyberförmåga och kan lägga stora resurser på attackerna. En typisk månad ser vi omkring 10 000 aktiviteter i Sverige genomförda av utländska statliga angripare.

FRA vill inte gå in på vilka utländska makter som är aktiva med sina attacker mot Sverige.

Läs hela artikeln här

Publicerad

Totalförsvarets många svaga länkar måste stärkas

“Ingen kedja är starkare än den svagaste länken, och det finns många svaga länkar i den kedja som utgör svenskt totalförsvar. ”

Så kan ett samtal i Podd72 inför Folk och Försvars Rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen summeras. Planeringen har legat nere under många år, men regeringen har under 2016 pekat med hela handen för att arbetet ska komma i gång,

Samtidigt vill Sveriges Kommuner och landsting att regeringen ”ersätter kommuner och landsting för tillkommande uppgifter”. Vilka uppgifter som ska ligga på kommuner och landsting är inte definierade och det väntas ta något år. MSB har fått uppdraget att till i september lämna in “en samlad bedömning av befolkningsskyddets förmåga att möta de krav som höjd beredskap och krig kan medföra”.

Ovanstående är ett utdrag ur en artikel i Hela Hälsingland. Läs hela och hör Podden här

Publicerad

Totalförsvarsstiftelsen 2016

Totalt under året har ett 30-tal personer varit involverade i Totalförsvarsstiftelsens arbete.

Stiftelsen har under året registrerats hos Länsstyrelsen.

Vi tar tacksamt emot donationer!

Vad har vi gjort under 2016?

Årets viktigaste händelse var att vi lämnade in förstudien till regeringen den 10 juni, samtidigt som Försvarsmakten och MSB lämnade in grundsynen. Vi träffade då Försvarsdepartementet och hade ett bra möte angående totalförsvarsplanering.

Vi har också under året träffat personal från: Justitiedepartementet, MSB:s ledning, Försvarsmaktens Ledningsstab och Svenskt Näringslivs ledning.

Den 9 november genomförde vi en näringslivshearing på Försvarshögskolan där representanter för näringslivet gav sin syn på totalförsvaret och deras roll i totalförsvarsplaneringen. Synpunkterna sammanställdes i en PM och skickades till regeringen den 12 december. Mottagare var utvalda personer på Försvars-, Justitie-, Närings- och Finansdepartementen.

Vi har också träffat ett flertal stora företag och privata infrastrukturägare som har väsentlig betydelse för totalförsvaret och intervjuat dem om deras syn på sin roll.

Stiftelsen har informerat SÄPO om verksamheten och inlett ett bra samarbete.

Under våren utvecklade vi Omfall Edmund genom att genomföra ett krigsspel på det scenariot. Syftet var att skapa underlag till förstudien.

Omfall Edmund har under året använts av MR Mitt under en fältövning för att illustrera exempel på hybridkrigföring där Försvarsmaktens skarpa omfall inte kunde användas p.g.a. de civila myndigheternas deltagande. Omfallet har även används under Hemvärnets stabsövningar.

Vi intervjuades av Björn Wegner på podden ”I krig och fred” där bl a Chefen för Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten generalmajor Gunnar Karlson också har intervjuats. Nyligen intervjuades vi också av Patrik Oksanen för Podd72.

Samarbetet med övriga aktörer på området t.ex. FOI, FHS, FMV, Polisen, bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, frivilligrörelser, Krigsvetenskapsakademin, Folk & försvar, Allmänna försvarsföreningen, Försvarsutbildarna m.fl utvecklas på ett bra sätt.

Vi har besökt SOS Alarms central i Johannesberget.

Under året har vi deltagit i Frivärlds olika arrangemang under året liksom Atlantkommitténs. Vi har också deltagit i Säkerhets- och Försvarsföretagens totalförsvarsseminarium.

Inför Försvarsmaktsövning AURORA har vi engagerats för att bidra till scenariot genom att föreslå inspel för de civila myndigheternas deltagande.

Vi arbetar med ett förmågeramverk för totalförsvar som på sikt kan användas som en standard för regeringar i EU att planera mot. För att förverkliga det söker vi tillsammans med forskare pengar ur EU Horizon 2020.

I augusti genomförde vi en Think Tank på Försvarshögskolan med ett urval av personer som har mycket god kunskap om och lång erfarenhet av totalförsvaret.

Ett arbete med att utveckla ett ledningskoncept för totalförsvaret har påbörjats.

Vi skriver en omfallsserie där vi graderar omfallen från A-E. Edmund har den lägsta intensitetsnivån och Adolf har den högsta. Bertil, Carl och Daniel i en fallande skala. Namnen är hämtade ur det nuvarande kungahuset.

Hittills har vi inrättat ett strategiskt råd och arbetar för närvarande med att etablera ett näringslivsråd. Under nästa år kommer vi att etablera ett vetenskapsråd.

Vi har deltagit på MSB Samverkansdag där de tre POS-grupperna deltog (NTSG, FS POS och TP SAMS).

I september var vi på Rotary Humlegården och talade och den 30 januari 2017 talar vi på Militärsällskapet. Vi tar tacksamt emot förslag på tillfällen där vi kan hålla föredrag och berätta om totalförsvaret och vårt arbete.

Vi har under året publicerat nyheter löpande på vår hemsida, www.totalforsvar.org. Vi har över 6000 följare på Twitter, vi finns även på Facebook, Instagram och LinkedIn. Under året har bloggandet varit sparsamt men vi hoppas återkomma till det under nästa år. Vi träffar massmedia löpande och har bra kontakter men tar tacksamt emot fler förslag.

Under 2017 har vi planerat nedanstående:

  • Förmågeramverket bör lämnas till regeringen i juni samtidigt som myndigheterna redovisar sitt planeringsarbete
  • Ett större näringslivsseminarium
  • Medarrangera totalförsvarsdag(ar)
  • Ledningsseminarium och ledningskoncept
  • Seminarium och fördjupningsstudie rörande krigsplacering av personal, företag och materiel
  • Etablera en långsiktig strategi för stiftelsens arbete och en handlingsplan

Vi önskar alla totalförsvarsvänner en God Jul & och ett Gott Nytt År!

Donera gärna! http://totalforsvar.org/donationer/

Publicerad

Frivilligmedverkan i samhällets beredskap för kris och krig

Den 19 december presenterade FOI studien “Frivilligmedverkan i samhällets beredskap för kris och krig” för frivilliga försvarsorganisationer och MSB.

Frivilliga insatser ger viktiga bidrag i det samlade arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret. Syftet med studien är studera hur frivilliga försvarsorganisationer, ideella organisationer och trossamfund uppfattar dagens förutsättningar för medverkan i arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret och hur dessa förutsättningar kan förbättras.

Studien bygger i huvudsak på intervjuer med ovan nämnda aktörer. I studien ingår också en mindre nordisk utblick inom området. Den enskildes engagemang bottnar ofta i ett specifikt intresse eller kompetens samtidigt som de offentliga aktörernas behov är mer generella. Detta innebär behov av att organisera utbytet mellan frivilliga och offentliga aktörer på ett sätt som tar till vara olika specialkompetenser men samtidigt skapar förutsättningar att kunna hantera bredare uppgifter i samband med en kris eller händelse.

Samtliga intervjuade frivilligaktörer lyfter fram att det är avgörande för engagemang och motivation att bli sedd, bekräftad och inkluderad. För att i framtiden kunna öka frivilligmedverkan är det viktigt att offentliga aktörer inkluderar frivilligaktörer i det förebyggande, förberedande och återställande arbetet. Det kan handla om att delta i övningsplanering, delta i gemensamma utbildningar och att medverka vid erfarenhetsanalyser efter inträffade händelser.

Hantering av spontanfrivilliga är en uppgift där etablerade frivilligaktörer ofta har goda kunskaper och erfarenheter Det statliga stöd som ges för att stimulera frivilliginsatser inom områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och höjd beredskap bör tydligare än idag delas upp i olika potter knutna till specifika mål och syften.

Offentliga aktörer bör utnyttja arbetet med återupptagen nationell försvarsplanering som ett medel för att nå ut till och engagera såväl redan befintliga frivilligaktörer som andra aktörer i samhället.

Läs mer här