Publicerad

Försvarsmakten bjuder in företag

Företag välkomnas till Försvarsmaktens högkvarter den 4 mars

Ett förändrat geopolitiskt landskap världen över börjar nu också påverka de globala försörjningskedjorna. Logistik, transporter och försörjning är grundbulten i frihandeln och därmed en nyckelfaktor för välfärden. Hot och risker i försörjningskedjor måste beaktas och bli en del av riskhantering och kontinuitetsplanering för alla aktörer, offentliga såväl som privata. 

Totalförsvarsplaneringen har sedan några år återupptagits och i detta ingår också näringslivets roll i totalförsvaret. Förutom Försvarsberedningens rapporter så visar också regeringens särskilda utredare på vikten av att näringslivet involveras och får spela efter tydliga och rättvisa regler. Först ut att verkställa regeringens avsikter och bemöta riskerna är Försvarsmakten. 

Försvarsmakten har under de senaste åren planerat utifrån att det inte längre går att utesluta ett väpnat angrepp. Det har bland annat inneburit att Försvarsmaktens egen logistik flyttats framåt där förnödenheterna förbrukas – alltså armén, flygvapnet och marinen. Detta innebär också att den ”bakre nivån” – alltså där förnödenheter förs in till Försvarsmakten behöver förstärkas. Det sker i första hand inom Försvarsmakten med stöd av Försvarets Materielverk, Fortifikationsverket och försvarsindustrin. Utöver det kommer dock stöd från övriga näringslivet behövas, inte minst för att skapa redundans.  

Den 4 mars kl 09.00-12.00 bjuds företag in för samtal med Försvarsmakten.

Klicka här för att komma till anmälan

Dela gärna detta inlägg på sociala media: