Aurora 17 avslutas på onsdag

Skarpskjutning med artilleri i närvaro av statsministern avslutar striderna under försvarsmaktsövning Aurora 17

Foto: Karin Malmsten

Försvarsmaktsövning Aurora 17 går nu in i sitt slutskede. På onsdagen förmiddag genomförs som avslutning en skarpskjutning med artilleri (Archer) i Trosa.

Momentet besöks av statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist, Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall och övningsledaren för Aurora 17, generalmajor Bengt Andersson.

Plats: Tureholms slott, 2 km väster om Trosa.

För ytterligare information om övning Aurora 17 – besök www.forsvarsmakten.se/aurora

Standard för samhällssäkerhet

Totalförsvarsstiftelsen deltog den 21 september i nätverksmöte på SIS (Swedish Standards Institute) och teknisk kommitté för samhällssäkerhet.

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar som exempelvis el- och vattenavbrott samt naturkatastrofer ställer höga krav på samhället men även på dig som individ och din organisation. För att göra samhället säkrare pågår ett omfattande standardiseringsarbete för att underlätta samverkan och göra det enklare när det oväntade inträffar.

Den övergripande målsättningen med kommitténs arbete är att höja samhällets säkerhet och att underlätta samverkan mellan aktörer för att förebygga, i händelse av en incident och att efter en incident kunna lära sig och förbättra sin beredskap inför kommande oförutsedda händelser. Samhällets komplexitet innebär att många faktorer påverkar detta och därför täcks många områden in i kommittéarbetet och man arbetar brett med flera olika typer av standarder.

Regeringen stärker PTS säkerhetsarbete

Bildresultat för PTS logo

Regeringen har idag den 21 september gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta förändrade och framtida krav som ställs.

Regeringen har i budgetpropositionen därför avsatt 13 miljoner kronor årligen åt PTS för insatser inom områdena samt för arbete med civilt försvar.

– Statliga myndigheter måste ha kännedom om de risker och hot som kan påverka verksamheten. De måste ta ansvar för sin egen informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt arbete för bättre säkerhet och säkerhetskultur. Här har bevakningsansvariga myndigheter som PTS ett särskilt ansvar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Eftersom PTS utövar tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen över bolag, föreningar, stiftelser och enskilda när verksamheten avser elektronisk kommunikation ger regeringen PTS i uppdrag att säkerställa ett långsiktigt och systematiskt arbete inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Regeringen har i budgetproposition 2018 avsatt 13 miljoner kronor i ökat anslag till PTS för att stärka myndighetens säkerhetsarbete för de elektroniska kommunikationerna.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2018.

Sveriges mest okända nödnummer

Bildresultat för 113 13

I Luleå, Karlstad och Jönköping sitter SOS Alarms operatör och besvarar frågor på Sveriges Nationella informationsnummer 113 13. Ett nummer som är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

SOS Alarms presschef Linda Bengtsson

– Vi ser att det blir ett högre tryck på nödnumret 112 när det sker större olyckor och kriser. Det gör att de som verkligen är i behov av hjälp riskerar att få vänta. 113 13 är för många ett okänt nummer, säger SOS Alarms presschef Linda Bengtsson.

Förmedla information

Numret som funnits sedan 2013 togs fram på uppdrag av regering och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer för att förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.

All information som lämnas ut via numret är verifierad, det vill säga den kommer från kommuner, länsstyrelser, myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Du hittar mer information här: https://www.sosalarm.se/vara-tjanster/tjanstekatalog/11313/

Källa: SVT

Kan bli konfrontationer med Ryssland under Aurora

Peter Hultqvist skakar hand med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.
Peter Hultqvist skakar hand med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, den 7 september 2017. Foto: RAIGO PAJULA
Om en vecka inleds den ryska militärövningen Zapad och bara några dagar efteråt startar höstens svenska militära storövning Aurora.

Planeringen inför den svenska övningen har pågått länge och det försämrade säkerhetsläget kring Östersjön innebär också att den svenska försvarsmakten nu planerar för att det kan komma att bli konfrontationer mellan Sverige och Ryssland under övningarna.

– Hur sådana saker ser ut exakt kan jag naturligtvis inte gå in på. Däremot har vi vår incidentberedskap och vi har förberett för olika händelser som vi måste hantera. Det ingår i försvarsmaktens ordinarie arbete, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Är det några särskilda förberedelser som gjorts med anledning av just Aurora och Zapad?

– Ja när det gäller Aurora och vår övning är det självklart att vi också  tittar på de bitarna.

Hur menar du?

– Om det är så att vi på något sätt utsätts för någon aktivitet som vi inte tycker är acceptabel eller som strider mot de regler och lagar som gäller internationellt umgänge – måste vi vara beredda att möta upp mot det.

Mer konkret än så om den svenska planeringen vill inte Peter Hultqvist vara här i Tallin där han idag träffar EU:s andra försvarsministrar. För här i Tallin pratas det mycket om framför allt den ryska övningen Zapad där, enligt försvarsalliansen Nato, 100 000 ryska soldater väntas öva i ett par veckor, men den ryska övningen kan också bli förlängd.

Ryssland själv säger att det bara handlar 12 700 ryska soldater.
Just siffran 12 700 soldater är central, eftersom man då inte behöver bjuda in internationella observatörer till övningen, allt enligt den så kallade Wien-konventionen. Gränsen går vid 13 000 soldater.

Ryssland tillåter dock tre observatörer under sin övning Zapad.

Men det är långt ifrån tillräckligt anser Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och riktar skarp kritik mot det ryska agerandet inför övningen som alltså inleds nästa vecka.

Källa: Sveriges radio

Polisens uppdrag i övning Aurora

Bildresultat för polis

Försvarsmaktsövningen Aurora 17 ska öka förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Polisen är en av 40 samverkande myndigheter i övningen – med uppgiften att upprätthålla ordning och säkerhet, och möjliggöra genomförandet av opinionsyttringar.

Övningen pågår i huvudsak under veckorna 38-39 och kommer att äga rum i luften, på marken och på sjön. Största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen, Stockholm, på och runt Gotland, samt i Göteborg.

Då övningen har både nationell som internationell karaktär, och omfattar samverkan med andra länder, och andra svenska myndigheter på regional och nationell nivå, leds den inom Polismyndigheten som en nationell särskild händelse. Detta på grund av att de berör alla polisregioner och Noa.

– Polisens huvudsakliga uppdrag är att upprätthålla ordning och säkerhet i anslutning till övningen, och att möjliggöra genomförandet av opinionsyttringar, som till exempel demonstationer, i samband med detta, säger Jonas Hysing, biträdande nationell kommenderingschef under övningen.

Inriktningen är att övningen ska påverka allmänheten så lite som möjligt, och utöver de ovanstående skarpa uppdragen som ingår i den övningsdel som går under namnet operation Signe, pågår även en övningsdel, operation Östen. Inom den övar polisen bland annat höjd förmåga till ledning i enlighet med ledningsdoktrin, och förmåga att verka inom ramen för totalförsvaret.

– Operation Östen ingår i övningen som motspel till Försvarsmakten, Operation Signe syftar till att hantera konsekvenser som kan uppstå i samband med att övningen genomförs, till exempel i samband med trafikregleringar eller demonstrationer, säger Jonas Hysing.

Försvar i skymningsläge

Under patrulleringen av centrala Strömstad kom många nyfikna fram och pratade med soldaternaFoto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Fler och fler av dagens konflikter sker i ett tillstånd mellan fred och krig; ett skymningsläge. Två av 40:e hemvärnsbataljonens insatskompanier har under helgen övat scenarion i detta läge. I Tanum och Strömstad på västkusten har någon saboterat vattenförsörjning och andra samhällsviktiga delar. Kompaniernas uppgift har varit att stoppa sabotagen och säkerställa att lugnet åter infinner sig i området.
− Det har varit en mycket bra övning. Huvudsyftet har varit att öva förbanden i bebyggelse och att höja vår operativa förmåga. Vi har höjt svårighetsgraden för kompanierna genom att, bland annat, göra övningen så tillämpad som möjligt. Alla delar har inte varit lösta för dem när de rycker in utan alla friktioner och svårigheter har de fått lösa under tiden, säger Robert Jarl, biträdande övningsledare och utbildningsansvarig på Bohusdalsgruppen, den enhet på Skaraborgs regemente som ansvarar för 40:e bataljonens utbildning.

Kompanierna mobiliserade under torsdagen och fick sedan order om att förflytta sig mot Tanum. Där väntade två moment med strid i bebyggelse. Det ena i ett industriområde med många kulvertar under jord och det andra på räddningstjänstens brandövningsbana där även räddningstjänsten själva var med i övningen. Det var inte enda gången under övningen som andra myndigheter var involverade. Samtidigt som kompanierna övade så träffades också representanter från bataljonsledningen, Tanum, Strömstad och Melleruds kommuner, räddningstjänsten, polisen, länsstyrelsen och riksdagen i en samverkansövning i Tanums kommunhus.

− Syftet med den övningen var att starta upp dialogen mellan de olika aktörerna utifrån ett totalförsvarsperspektiv. Scenariot där var att kommunerna skulle förbereda sig för en utrymning av Tanum för att bereda plats för en internationell stridsgrupp med 8000 personer som skulle använda kommunen för insatsförberedelser. Att öva värdlandsstöd i praktiken, säger Dan Hagman, chef för Bohusdalsgruppen. Det blev mycket bra diskussioner om vilka förberedelser som behöver göras i ett sånt läge. Exempelvis diskuterades vara de ska förläggas, hur de får mat och vatten och var alla personer som bor där idag ska ta vägen.

Under övningens avslutande dagar förflyttade sig kompanierna till Strömstad. Efter bekämpning av sabotörsgrupper som stört vattenförsörjningen till kommunen patrullerade soldaterna Strömstad centrum. Många nyfikna var fram och ställde frågor och visade sin uppskattning. I samband med övningen så fanns även en informationstrailer på torget i Strömstad för den som var nyfiken eller ville anmäla sitt intresse för att gå med i hemvärnet eller någon annan del av Försvarsmakten. Hemvärnets musikkår gav även två konserter i staden; en på torget och en i Strömstad kyrka. Ett mycket uppskattat inslag i övningen.

− Det jag främst vill framföra är ett tack till kommunerna Tanum och Strömstad som har bjudit in oss att öva. Det är viktigt att vi får chansen att öva på de platser där vi ska lösa uppgifter i ett skarpt läge. Förutsättningarna här har gjort att vi också har kunnat ha med oss vår flyggrupp och vår båtgrupp i övningen på ett bra sätt, säger Dan.