Utvecklingen i Sveriges närområde

Den 29 november genomförde SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen) ett seminarium i Saltsjöbaden utanför Stockholm.

En av talpunkterna rörde den militära hotbilden mot Sverige och talare var Kristina Bergendal som är ställföreträdande chef för Militära Underrättelse och Säkerhetstjänsten.

Hon sade bl. a. att Sveriges närområde i perioden 2017-2021 får en större säkerhetspolitisk och militär betydelse. Närområdet är ett något större perspektiv än Östersjön och omfattar bl.a. Arktis.

Läs hela referatet här: https://forsvarsforetagsdagarna.se/2016/11/29/utvecklingen-i-sveriges-naromrade-must/

Ryska Östersjömarinen genomförde 1400 stridsövningar under 2016

Östersjömarinen (ÖM) genomförde under 2016 cirka 1400 stridsövningar, operativa övningar och mobiliseringsövningar, mer än 100 övningar för ubåtsjaktuppgifter, cirka 200 robotskjutningar, luftvärns-, artilleriövningar, torpedskjutningar och minutläggningar.

Flottans ytfartyg och ubåtar hade nästan 2000 dygn till sjöss, meddelade Kommendör Roman Martov till RIA Novosti den 25 november.

Han tillade, att ÖM:s strids- och trossfartyg visade Andreasflaggen i olika områden på världshaven och angjorde hamnar i Spanien, Grekland, Oman, Malta, Cypern och Djibouti.

“Besättningar på våra fartyg har för första gången i vår moderna historia varit i hamnar på Kuba, Trinidad och Tobago. Totalt har våra östersjöflottister genomfört åtta långresor i Atlanten, Indiska oceanen, varit i Karibiska, Norra, Röda och Medelhavet”, förtydligade Martov.

Enligt Martov, var stridsövningarna inom ÖM:s kustförsvarstrupper inte mindre intensiv. “Mer än 100 taktiska övningar i olika grad, cirka 3000 skjutningar, cirka 700 körövningar med pansarfordon har genomförts. Soldater ur strandsäkrings- och spaningsförbanden utförde under utbildningsåret mer än 5000 hopp med fallskärm”.

Under ÖM:s kommande utbildningsår väntas intensiva övningar, det gäller för personal till sjöss, till lands och i luften. Under andra halvåret av år 2017 skall styrkor och trupper delta i övningarna “Zapad” och gemensamma internationella manövrar.

Källa: http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/25/401089.html

Vi söker en revisor

Bildresultat för accounting

Totalförsvarsstiftelsen söker en godkänd eller auktoriserad revisor.

Totalförsvarsstiftelsens ändamål skall vara att att till fysiska och juridiska personer utdela medel i syfte att bedriva studier och forskning inom området Totalförsvar. Totalförsvarsstiftelsen skall också arrangera mötesforum och seminarier i syfte att utveckla och förbättra Totalförsvaret i Sverige.

Hittills har Totalförsvarsstiftelsen påbörjat Totalförsvarsstudien vars förstudie lämnades till regeringen den 10 juni. Vi har också genomfört en näringslivshearing på Försvarshögskolan.

Vi arbetar just nu med ett förmågeramverk för totalförsvar på EU-nivå och vi arbetar med ett nytt omfall som heter Omfall Carl. Omfall Edmund (som vi skrev 2015) används bl a av Militärregion Mitt som stöd för fält- och ledningsövningar.

Totalförsvarsstiftelsens fullständiga namn är “Insamlingsstiftelsen för totalförsvarsstudier”. Målet är att samla in tillräckligt mycket pengar för att avkastningen på fonden skall kunna finansiera ett flertal fördjupningsstudier ingående i Totalförsvarsstudien varje år.

En artikel i SvD beskriver ytterligare bakgrund. Klicka här.

Som revisor skall du granska styrelsens förvaltning av insamlade medel och att medlen används i enlighet med stiftelsens ändamål och gällande bokförings- och skattelagstiftning .

Skicka intresseanmälan till info@totalforsvar.org!

Regional samverkansövning 2017

Aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen har beslutat att genomföra en regional samverkansövning 10-11 maj 2017. Övningen syftar till att öva och utveckla de förmågor som tillsammans svarar mot den gemensamma målbilden.

För tio år sedan genomfördes den omfattande övningen SAMÖ-07. Utvärderingen av den övningen utgjorde i många delar startskottet för de initiativ som över åren lett fram till arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen.

Läs mer här

Stor cyberövning i Österbotten

Bildresultat för cyberattack

FINLAND. Myndigheterna och kommunerna mellan Kristinestad och Karleby genomgår en cyberattackövning nästa vecka. Situationen är den att en främmande stormakt har lamslagit det digitala Finland.

Mobilnätet är helt utslaget. Elavbrotten är ständiga och nedmonterar hela leveranskedjan av kylda och frysta förnödenheter. Maten ruttnar och matförgiftningen är ett faktum på daghem, skolor och äldreboenden. Dessutom har hackers fryst ut sjukvårdsdistriktet från den nationella patientdatabasen och det finns till och med tecken på att hackarna kommit åt att ändra på recept.

Cyberattackerna har påverkat precis alla nyckelpunkter i samhället från elnät till banker och mediers nätsidor.

Det här är scenariot i den beredskapsövning som myndigheterna och 40 kommuner mellan Kristinestad och Karleby ska delta i nästa vecka. Två större övningar kommer att ordnas i Karleby och Vasa hamnar men i övrigt kommer inte övningarna att synas bland allmänheten.

Läs mer här

Samverkan Stockholm vann pris på Security Awards 2016

Bild: MSB

Nominerade i klassen “årets risk managementarbete” var Jernhusen, MTR och Samverkan Stockholmsregionen. Vinnare blev Samverkan Stockholmsregionen.

Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam organisation mellan knappt 40 samhällsaktörer för en trygg, säker och störningsfri region.

Ett mål med Samverkan Stockholm är att stärka den regionala förmågan att i ett så tidigt skede som möjligt kunna ta fram underlag för att fatta koordinerade beslut och agera effektivt tillsammans.

Läs mer här:  http://www.pfssr.se/

 

Unik övning av EU:s krishanteringsförmåga

EU:s krishanteringscentral och 22 länder ska för första gången öva samverkan och ledning samt hur olika lagstiftningar fungerar tillsammans inom EU:s civilskyddsmekanism och inom FN-systemet. Crismart på Försvarshögskolan stödjer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med planeringen av övningen.

ERCC (Emergency Response Coordination Centre) är EU:s krishanteringscentral som vid kriser och katastrofer koordinerar resurser från länder som ingår i EU:s civilskyddsmekanism. I mars 2017 planeras simuleringsövningen EDREX (European Disaster Response Exercise) att genomföras. Övningen är ett uppdrag av EU-kommissionen.

Sverige projektleder övningen som ska lära, pröva, utveckla och utvärdera EU:s samlade krishanteringsförmåga. EDREX ska också öka kunskapen och förståelsen för nationell och internationell lagstiftning samt de olika ländernas resurser. Ett syfte med övningen är att skapa en plattform för nätverkande och möjliggöra ett gemensamt synsätt på krishantering och humanitärt bistånd vid kriser och höjd beredskap. Crismart vid Försvarshögskolan stödjer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har huvudansvar för design och genomförande av övningen.

Läs mer om Sveriges roll här.

Läs mer om ERCC här.

Stor sjöräddningsövning utanför Gotland

Tre räddningshelikoptrar från Sjöfartsverket och Kustbevakningens sjöövervakningsflyg övade tillsammans väster om Gotland på måndagen.

Men det är inte det som händer i vattnet som främst ska övas – även om ytbergarna får bada i 2,5 meter höga vågor och i vindar på 22 meter per sekund. Nej – det är aktiviteten i luften som samtrimmas.

Tre helikoptrar och ett flygplan som samövar för att rädda folk från sjunkande fartyg – det är ett scenario.

Sjöfartsverket och Kustbevakningen samövar sina resurser i en övning som beskrivs som “unik i sitt slag”. De tränar en speciell typ av räddningsinsats där sjöräddningen leds helt från luften.

Läs mer här.

US Army identifierar enhet som skall förstärka Europa

I januari 2017 kommer US Army att skicka 3rd Armoured Brigade Combat Team ur 4th Infantry Division vid Fort Carson till Europa, berättar chefen för US Army Europe, Generallöjtnant Ben Hodges.

Ett av skälen till överföringen av förbandet är att kontrollera hur lång tid en sådan förflyttning tar. Det är en utmaning för hamnen i Bremerhaven men också för det tyska järnvägsnätet. Nästa gång detta genomförs, i september 2017, kommer flera hamnar att användas.

Aktiviteterna ingår i något som kallas ERI, European Reassurance Initiative, ett amerikanskt-europeiskt program som skall avskräcka en angripare från att anfalla.  Målet är att US Army Europe skall förfoga över tre fullt bemannade brigader under 2017.

Läs hela artikeln här.

Läget i omvärlden hotar leveranssäkerheten

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges omvärld försämras och med det ökar hotet mot leveranssäkerheten och försörjningstryggheten av el och energi. Det menar Mikael Toll, chef för Energimyndighetens enhet trygg energiförsörjning.

– Vi måste tänka mer på de säkerhetspolitiska riskerna inom energiförsörjningen, säger han.

Leveranssäkerheten och försörjningstryggheten har en säkerhetspolitisk dimension. Här behöver Sverige öka sin beredskap och förmåga, menar Mikael Toll, chef för Energimyndighetens enhet trygg energiförsörjning. Utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget är negativ.

Situationen i omvärlden har försämrats samtidigt som vi blir mer beroende av en avbrottsfri energiförsörjning. Den här kombinationen gör att Sveriges energiförsörjning är mer sårbar än tidigare.

Läs hela artikeln här.

Totalförsvar – Samhällsförsvar