”Vi är mer sårbara i dag”

Server.

– Systemet är inte riggat för att ta hand om så här stora händelser.
Den kommentaren ger Richard Oehme som är chef för verksamheten cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB.

Det är MSB som av regering och riksdag fått den viktiga uppgiften att stå för planeringen när nu ett civilt försvar ska byggas upp sedan den civila beredskapen skrotades på 90-talet. Men det är en betydligt svårare uppgift i dag än  för 20 år sedan.

– Det civila samhället är betydligt mer komplext i dag säger Richard Oehme. Vi har helt andra former av beroendeförhållande och vi är också mer sårbara i dag. Vi påverkas mycket utifrån IT-system, telekommunkiationssystem och energiförsörjning. Och här måste vi förbereda oss för att ha beredskap helt enkelt.

Men MSB kan bara ge vägledning och rekommendationer. Det är andra som ska göra själva arbetet.

– Kommuner, länsstyrelse, landsting och företag måste förbereda sig för en kris, säger Richard Oehme.  Man måste ha en kontinutetsplanering och hantering när någonting händer.

Läs hela artikeln på SVT