Hoppa till innehåll

Totalförsvarsstiftelsen

Stiftelsens fullständiga namn är “Insamlingsstiftelsen för totalförsvarsstudier”. Där det i dokumentation och information från stiftelsen skrivs “Totalförsvarsstiftelsen” avses alltid “Insamlingsstiftelsen för totalförsvarsstudier”.

  • Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen Stockholms län.
  • Stiftelsenumret är 1027142.
  • Organisationsnumret är 802479-9309.

Styrelsens ordförande är Freddy Jönsson Hanberg.

Stiftelsens ändamål skall vara att till fysiska och juridiska personer utdela medel i syfte att bedriva studier och forskning inom området Totalförsvar. Totalförsvarsstiftelsen skall också arrangera mötesforum och seminarier i syfte att utveckla och förbättra Totalförsvaret i Sverige.

Näringslivsrådet

I näringslivsrådet  sitter medlemmar ur  näringslivet och  lämnar synpunkter på de styrningar som  regering, riksdag och myndigheter utfärdar.  De sprider också information inom näringslivet och lämnar förslag på styrningar och gränsytor som saknas mellan stat och näringsliv. Håkan Kvarnström är sammankallande.

I Näringslivsrådet ingår Vattenfall, Bankgirot, Loomis, Apoteket, Capio/ St Göran, Telia, KF/ COOP,  Avarn, Länsförsäkringar, Swedavia, PostNord, Swedbank och Svenskt Näringsliv. Näringslivsrådet träffas en gång per halvår och genomför ett möte med en sluten del och en öppen del. Till den öppna delen bjuds företag in och normalt deltar 40-50 företag.

Nordic Pine

Totalförsvarsstiftelsen leder arbetet med NATO-övningen Nordic Pine. Läs mer här: https://www.linkedin.com/company/85644044/admin/

Stipendier

Totalförsvarsstiftelsen betalar ut resestipendier till doktorander som vill studera i annat NATO-land eller som idag doktorerar i ett NATO-land och vill studera i Sverige.