Totalförsvarsstiftelsen

Stiftelsens fullständiga namn är “Insamlingsstiftelsen för totalförsvarsstudier”. Där det i dokumentation och information från stiftelsen skrivs “Totalförsvarsstiftelsen” avses alltid “Insamlingsstiftelsen för totalförsvarsstudier”.

  • Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen Stockholms län.
  • Stiftelsenumret är 1027142.
  • Organisationsnumret är   802479-9309.

Styrelsens ordförande är advokat och reservofficer Mats Lekman. Ledamöter är advokat Peter Roslin Slawinski och reservofficer Lars Holmqvist, tidigare bl. a. marknadschef på Skandia.

Stiftelsens löpande arbete hanteras av  sekreteraren, Freddy Jönsson Hanberg och av  studiekansliet  med Per Johannisson.

Stiftelsens ändamål skall vara att till fysiska och juridiska personer utdela medel i syfte att bedriva studier och forskning inom området Totalförsvar. Totalförsvarsstiftelsen skall också arrangera mötesforum och seminarier i syfte att utveckla och förbättra Totalförsvaret i Sverige.

Stiftelsen har organiserat arbetet  med Totalförsvarsstudien i tre områden:

Strategiska rådet

I det strategiska rådet diskuteras helheten och  den långsiktiga utvecklingen på  det säkerhetspolitiska området.  Medlemmar i det strategiska rådet är Johan Wiktorin (sammankallande), Karlis Neretnieks och Björn Körlof.

Näringslivsrådet

I näringslivsrådet  sitter medlemmar ur  näringslivet och  lämnar synpunkter på de styrningar som  regering, riksdag och myndigheter utfärdar.  De sprider också information inom näringslivet och lämnar förslag på styrningar och gränsytor som saknas mellan stat och näringsliv. Alexander Wallsten är sammankallande.

I Näringslivsrådet ingår Vattenfall, Bankgirot, Loomis, SAAB Group, Capio/ St Göran, Telia Company, Dafgård, Tamro, KF/ COOP,  NOKAS, Länsförsäkringar, MTR, Swedavia, PostNord m.fl.

Vetenskap och akademi

Vi har samarbetat med FOI,  FHS, Krigsvetenskapsakademin, Utrikespolitiska institutet och flera högskolor och universitet främst vid våra seminarier och föreläsningar.