Hoppa till innehåll

Totalförsvarsstudien

Totalförsvarsstudien är inte en enstaka studie utan en samlingsrubrik under vilken många studier kan samlas.

Förstudien

Den första publikationen – en förstudie – lämnades till regeringen den 10 juni 2016.

Förstudien belyser problemområden som underlag för kommande fördjupningsstudier inom exempelvis följande områden:

• Försörjningstrygghet kontra “just-in-time” och “lean production”
• Näringslivets roll i totalförsvaret
• Krigsplacering av materiel och personal utanför Försvarsmakten och försvarsnära myndigheter
• Totalförsvarets beredskapsgrader och fullmaktslagstiftningen
• Totalförsvarets begrepp och definitioner
• Informationssäkerhet utanför Försvarsmakten och försvarsnära myndigheter
• Organisation och ledning av totalförsvaret
• Offentlig-privat samverkan för ett effektivt totalförsvar
• Ny nationell säkerhetsstrategi – kopplingen till totalförsvaret och omvärlden
• Benchmark – sektorer lär av varandra, Sverige lär av andra länder
• Traumavårdkedjan inklusive sjuktransporter och läkemedelsförsörjning

Du kan ladda ned förstudien nedan – men betänk att vi som arbetar med Totalförsvarsstudien gjort det helt ideellt hittills. Som en gest av uppskattning hoppas vi att du donerar några kronor till stiftelsen. Pengarna kommer att gå till stipendier som betalas ut till personer som skriver studier inom ramen för Totalförsvarsstudien.

Ladda ned studien

Ledningsstudien

Delstudien “Regional virtuell samverkan och distribuerad lägesbild” genomfördes tillsammans med Samverkan Stockholmsregionen under 2019.

Som en delmängd av utvecklingen av ett modernt totalförsvar utvecklas den regionala samverkansförmågan dels genom nya metoder och system dels genom ny teknologi. Totalförsvarsstiftelsens studie inbjuder till ett systematiskt förbättringsarbete av regional samverkan inom totalförsvaret.

Studien överlämnades den 11 december 2019.

Läs mer här

Strategisk försörjning

Studien “Strategisk försörjning” startade 2015 men har inte varit offentlig pga sekretesskrav.

Läs gärna denna artikel för att få en bild av innehållet: Strategisk försörjning – risk eller möjlighet?

Projekt Samhällsförsvar

Projekt Samhällsförsvar pågick mellan 2018-2022 och är nu avslutat. Kontakta Per Johannisson om du är intresserad av utfallet.