Totalförsvarsstudien

Totalförsvarsstudien är inte en enstaka studie utan en samlingsrubrik under vilken många studier kan samlas.

Den första publikationen – en förstudie – lämnades till regeringen den 10 juni 2016.

Förstudien belyser problemområden som underlag för kommande fördjupningsstudier inom exempelvis följande områden:

• Försörjningstrygghet kontra “just-in-time” och “lean production”
• Näringslivets roll i totalförsvaret
• Krigsplacering av materiel och personal utanför Försvarsmakten och försvarsnära myndigheter
• Totalförsvarets beredskapsgrader och fullmaktslagstiftningen
• Totalförsvarets begrepp och definitioner
• Informationssäkerhet utanför Försvarsmakten och försvarsnära myndigheter
• Organisation och ledning av totalförsvaret
• Offentlig-privat samverkan för ett effektivt totalförsvar
• Ny nationell säkerhetsstrategi – kopplingen till totalförsvaret och omvärlden
• Benchmark – sektorer lär av varandra, Sverige lär av andra länder
• Traumavårdkedjan inklusive sjuktransporter och läkemedelsförsörjning

Du kan ladda ned studien nedan – men betänk att vi som arbetar med Totalförsvarsstudien gjort det helt ideellt hittills. Som en gest av uppskattning hoppas vi att du donerar några kronor till stiftelsen. Pengarna kommer att gå till stipendier som betalas ut till personer som skriver studier inom ramen för Totalförsvarsstudien.

Ta mig till sidan för nedladdning av studien!