Hoppa till innehåll

Typfall Edmund

Den 8 maj 2015 publicerades “Omfall Edmund” på bloggen “Reservofficer”. Omfallet har lästs av närmare 300 000 personer och har använts på Försvarsmaktens övningar där civila deltagare varit med och de hemliga omfallen inte kunnat användas.

Sedan dess har vi arbetat med en “uppföljare” som nu går under namnet “Typfall Edmund”.

Namnändringen beror främst på att vi inte vill att vårt scenarioarbete skall riskera att sammanblandas med Försvarsmaktens hemliga omfall men också för att ett “omfall” egentligen avser en alternativ händelseutveckling, vilket i sin tur förutsätter att det finns en huvudutveckling t.ex. en Grundoperationsplan. Någon sådan har inte Totalförsvarsstiftelsen utvecklat varför det blir mer korrekt att använda benämningen “Typfall”.

Även FOI har släppt Typfall 5 som kan vara intressant att jämföra med Typfall Edmund.

Innan du laddar ned Typfall Edmund – tänk på att vi gör det här arbetet helt ideellt.

Gå in på fliken “Donationer” och sätt in några kronor. Allt överskott går till stipendier till forskare och skribenter som arbetar med våra fördjupningsstudier.

Ladda ned Typfall Edmund