Publicerad

Försvarsmakten bjuder in företag

Företag välkomnas till Försvarsmaktens högkvarter den 4 mars

Ett förändrat geopolitiskt landskap världen över börjar nu också påverka de globala försörjningskedjorna. Logistik, transporter och försörjning är grundbulten i frihandeln och därmed en nyckelfaktor för välfärden. Hot och risker i försörjningskedjor måste beaktas och bli en del av riskhantering och kontinuitetsplanering för alla aktörer, offentliga såväl som privata. 

Totalförsvarsplaneringen har sedan några år återupptagits och i detta ingår också näringslivets roll i totalförsvaret. Förutom Försvarsberedningens rapporter så visar också regeringens särskilda utredare på vikten av att näringslivet involveras och får spela efter tydliga och rättvisa regler. Först ut att verkställa regeringens avsikter och bemöta riskerna är Försvarsmakten. 

Försvarsmakten har under de senaste åren planerat utifrån att det inte längre går att utesluta ett väpnat angrepp. Det har bland annat inneburit att Försvarsmaktens egen logistik flyttats framåt där förnödenheterna förbrukas – alltså armén, flygvapnet och marinen. Detta innebär också att den ”bakre nivån” – alltså där förnödenheter förs in till Försvarsmakten behöver förstärkas. Det sker i första hand inom Försvarsmakten med stöd av Försvarets Materielverk, Fortifikationsverket och försvarsindustrin. Utöver det kommer dock stöd från övriga näringslivet behövas, inte minst för att skapa redundans.  

Den 4 mars kl 09.00-12.00 bjuds företag in för samtal med Försvarsmakten.

Klicka här för att komma till anmälan

Dela gärna detta inlägg på sociala media:
Publicerad

Öva beslut på hög nivå – viktig del i Totalförsvarsövning 2020

En viktig del av Totalförsvarsövning 2020 har genomförts, då myndighetschefer under ledning av MSB:s generaldirektör Dan Eliasson och överbefälhavare Micael Bydén tillsammans övat att hantera ett allvarligt gråzonsläge där landet befinner sig i krigsfara.

Gabor Nagy är Försvarmaktens övningsledare för Totalförsvarsövning 2020. Övningen består av fyra olika aktiviteter och fortsätter under hela 2020.

Totalförsvarsövningen pågår under hela 2020 och består av flera olika delar. I en av övningens delar övar man beslutprocesser, före ett eventuellt beslut om höjd beredskap. Tidigare i veckan övade myndighetschefer och landshövdingar tillsammans med generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Dan Eliasson, och överbefälhavare Micael Bydén, att gemensamt hantera ett fiktivt sammanhang, där Sverige befinner sig i krigsfara. Uppdraget var att tillsammans bedöma situationen och komma överens om behov av åtgärder för att stärka försvarsförmågan.

Övningsledare var Camilla Asp på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt brigadgeneral Gabor Nagy på Försvarsmakten.

– Det är mycket nyttigt att öva ett sådant här scenario på den här nivån, med myndighetschefer. Av det utvecklar vi kunskap om varandra och våra förmågor. Samhället ser helt annorlunda ut i dag med till exempel komplexa beroenden, teknik och sociala medier. Det innebär utmaningar, säger Gabor Nagy.

Om Sverige är i krigsfara, kan landets försvarsförmåga stärkas genom att beredskapen höjs. Ett sådant beslut fattas av regeringen.

– I ett försämrat läge, som det vi övar, måste beslutsprocessen vara klar och tydlig. Alla måste känna till hur ansvar och roller förändras vid höjd beredskap och vilka mandat myndigheterna då kan ges, säger Camilla Asp. 

Totalförsvarsövning 2020 är den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Övningen startade i november 2019 och pågår under hela 2020. Övningen genomförs i hela landet och omfattar ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar. Försvarsmakten och MSB, leder och samordnar övningen.

Dela gärna detta inlägg på sociala media: