Göteborgs hamn är svårt drabbat av nätattacken

Bildresultat för göteborgs hamn

Göteborgs hamn är svårt drabbat av nätattacken, som gör att datorsystem slagits ut över hela världen.
“Det är riktigt illa nu. Man kan inte ens hämta ut containrar i Göteborg och Århus”, säger Joachim Steivik vid speditionsbolaget Swedebridge.

“Det är riktigt illa nu. Man kan inte ens hämta ut containrar i Göteborg och Århus”, säger Joachim Steivik vid speditionsbolaget Swedebridge.

Datorviruset som av en del experter kallas Petya har slagit till mot fraktjätten A P Møller-Mærsk, och slagit ut delar av bolagets IT-system. Fraktjätten hanterar enligt Reuters var sjunde container i världen.

Bolagets hamndriftsbolag APM Terminals är hårt drabbat, med minst 17 hamnar påverkade i världen. En av dem är Göteborgs hamn, som redan är påverkad av den segdragna hamnkonflikten.

För det första kommer det knappt in något gods på grund av strejk och blockader. Och det lilla som kommer in kan man nu inte ens hämta ut på grund av att datasystemen ligger nere. Och mycket av det godset kommer till andra hamnar, däribland (danska) Århus, där det också är A P Mærsk som sköter driften, säger Joachim Steivik.

För kunderna innebar det redan innan attacken en omkostnad att bekosta transporten från Århus. Och nu blir det ytterligare kostnader när containrarna blir stående även där, då datasystemet ligger nere.

“Kunder kommer att gå omkull på grund av det här”, säger Steivik.

I vilken grad svenska myndigheter och organisationer i övrigt är drabbade är enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ännu okänt.

“Vi känner till att det finns drabbade svenska organisationer. VI har varit i kontakt med Mærsk och vi känner till en ytterligare organisation”, säger Robert Jonsson, vid Cert-SE på MSB.

Ett tiotal personer arbetar med viruset på myndigheten, och har bland annat kontakt med sina europeiska motsvarigheter.

“Vi har inga rapporter om att myndigheter drabbats, men det här är i ett tidigt stadium fortfarande. Det är svårt att veta exakt om det finns ytterligare drabbade. Är det så vill vi gärna att de kontaktar oss, för att få en bild av hur det ser ut i Sverige”, säger Jonsson.

Inte heller polisen har någon klar bild ännu.

“Av erfarenhet vet vi att det tar tid eftersom de drabbade har lite annat för sig än att ringa till polisen och göra anmälningar”, säger polisens it-brottsspecialist Anders Ahlqvist.

Den skadliga koden låser och krypterar de drabbades datorer, med krav om ersättning för att köpa den krypteringsnyckel som låser upp dem igen.

“Det här är den stora plågan just nu. Det finns en rad olika varianter på det här och det är relativt billigt även om det är ett stort angrepp. Räknar man på totalen kan det bli en riktigt bra affär för den som har gjort det här”, säger Anders Ahlqvist.

Den svenska polisen skapar sig en lägesbild under förmiddagen, men ingår endast som en liten bit i ett stort pussel. Den stora sammanställningen sköts av Europol. Oavsett var utredningen landar kommer det inte att skapa några avtryck i den svenska brottsstatistiken. Även om de skyldiga åker fast kommer de sannolikt endast åtalas där de befinner sig.

För de drabbade är det så klart allvarligt. Det handlar inte om 300 dollar i lösensumma, utan det är driftstörningarna som kostar, säger Anders Ahlqvist.

Polisen säger att det kan vara frestande att betala.

“Men vårt generella råd är att betalar man så göder man organiserad brottslighet”, säger han.

Källa: 

Sverige bjuder in utländska observatörer till militärövning

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att uppdra till Försvarsmakten att bjuda in ett antal länder till observation av övningen Aurora, i enlighet med Wiendokumentet om förtroendeskapande- och säkerhetsskapande åtgärder. Övningen Aurora genomförs den 11–29 september 2017.

Wiendokumentet om förtroendeskapande- och säkerhetsskapande åtgärder har antagits av de 57 stater som är medlemmar i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Dess syfte är att öka transparens, skapa förtroende och bidra till stabilitet och säkerhet. Wiendokumentet innehåller regler avseende vissa militära aktiviteter, exempelvis regler för anmälan och i vissa fall observation av militära övningar.

För svensk del regleras genomförande av Wiendokumentet i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Sverige har valt att bjuda in till observation av Aurora på frivillig basis vilket bidrar till öppenhet och förutsägbarhet.

Länder kring Östersjön inklusive Ryssland bjuds in tillsammans med andra länder med intresse i regionen. Observationsinbjudan ska lämnas till Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien, Tyskland, USA och Vitryssland.

Tillbaka till framtiden? Svenskarnas syn på försvaret, värnplikten och Nato

SOM Institute

“Svensk försvarspolitik befinner sig i förändring. Ett drygt decennium av försvarspolitisk inriktning mot militära uppdrag utanför Sveriges gränser har ersatts av ett lika tydligt fokus på återuppbyggnad av en nationell försvarsförmåga. I det här kapitlet diskuterar vi vad denna förändring betyder för försvarets legitimitet hos den svenska befolkningen, och på vilket sätt den hänger samman med  förändringar i den svenska säkerhets- och försvarspolitiska opinionen. Resultaten visar att tre av fyra svenskar tycker det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar och viljan att minska försvarsutgifterna ligger på historiskt låg nivå. Stödet för att åter  tillämpa värnplikt fortsätter att öka. Stödet för ett svenskt Nato-medlemskap har försvagats och förtroendet för försvaret har minskat något.”

SOM-institutet har publicerat en ny rapport om svenskarnas syn på försvaret, värnplikten och NATO.

[Läs mer här]

Vill du donera pengar till Totalförsvarsstiftelsen? Klicka här!

Varnings-sms – Nytt verktyg vid krislägen

”Det här innebär helt nya möjligheter för oss att nå allmänheten direkt”, säger Göran Melin vid räddningstjänsten i Jönköping. Foto: SVT/TT

Snart kan du varnas om faror nära dig, direkt i mobilen. Från och med den 1 juli i år kommer SOS-alarm kunna skicka varningar via sms, som skickas till alla telefoner i det berörda området.

– Det här är alldeles förträffligt. Vi får ett extra verktyg som kan nå folk direkt, säger Göran Melin, biträdande räddningsledare vid Räddningstjänsten i Jönköping.

Han tror att den nya tjänsten kommer innebära att fler nås och betydligt snabbare än tidigare, då liknande varningar i dagsläget främst sprids via medier. Främst i lokalradion.

– Nu kommer vi kunna nå de som kan vara i fara direkt. Eller om du sitter i en bilkö och undrar vad som hänt så får du förklaringen direkt, säger Göran Melin.

Det handlar om så kallade VMA-meddelanden, som står för Viktigt meddelande till allmänheten. Tidigare har SOS-alarm främst använt sig av lokala P4 kanaler för att få ut VMA-varningar. Vid allvarligare händelser kan man också använda sig av utomhuslarm som börjar tjuta.

Helt nya möjligheter

Men från och med 1 juli kommer alltså varningarna kunna nå dig direkt i mobilen. Sms kommer skickas till alla telefoner registrerade i det berörda området. Göran Melin tror att det nya verktyget kommer vara till stor hjälp, och undvika mycket oro då fler kommer nås direkt.
 
– Alla lyssnar inte konstant på radion. Det här innebär helt nya möjligheter för oss att nå allmänheten direkt, säger han.

Han lyfter fram branden vid vid A6-området i april, då en större brand startade i industriområdet och farlig rök från brinnande litiumbatterier utgjorde fara för människor i närområdet.

Kan användas vid terrordåd

Att VMA-meddelanden börjar skickas direkt till mobiler är en förändring som kommer genomföras över hela landet. Tekniken har funnits länge, men metoden har krävt lagändringar för att börja tas i bruk.

Det var i mars som regeringen gav tummen upp en lagändring som tillåter positionering av mobiltelefoner.

Göran Melin menar att VMA-meddelanden kan komma att användas även vid terrordåd eller liknande händelser.

Skyddsrum kontrolleras efter försämrat säkerhetsläge

skyddsrum och soldater
Ökad oro i världen gör att skyddsrummen nu måste kontrolleras Foto: Fredrik Sandberg/TT och Sören Andersson/TT

De senaste åren har försvaret stärkts på Gotland. Men säkerhet handlar inte bara om soldater. Nu ska även de runt 350 skyddsrummen på ön kontrolleras.

I källarplanet på en samlingslokal vid kvarteret Skäran i Visby finns ett av de runt 350 gotländska skyddsrum som nu ska kontrolleras.

– Jag kollar att utrustningen finns, att fläktarna fungerar, att reservutgången är okej, säger Jan Olofsson som inspekterar skyddsrummet på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Här kan 120 personer söka skydd i händelse av en krissituation. På 48 timmar ska rummet kunna ställas i ordning och de vitala funktionerna måste fungera.

Fastighetsägaren har ansvaret

Skyddsrummen finns framförallt i flerbostadshus men också i villor. Inte alla fastighetsägare vet att de har ansvar för att hålla rummen i ett visst skick.

– Underhållsansvaret följer med fastigheten. Du får inte slänga vattentunnor eller fläkten till exempel, säger Jan Olofsson.

Med under kontrollen är Hasse Bergvall från bostadsrättsföreningen Skäran 1 som äger skyddsrummet.

– För vår del så tycker vi att det är jättebra för man har ju inte kunskapen, säger han.

Nya direktiv kräver kontroll

I Sverige finns cirka 65.000 skyddsrum. De har kontrollerats med ganska glest intervall under årens lopp.

– Jag skulle inte säga bortglömda men däremot så har det inte varit särskilt hög prioritet, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

Men nu har MSB fått nya direktiv kring skyddsrummen på Gotland. Nu ska samtliga skyddsrum på ön kontrolleras under året.

– Bakgrunden är naturligtvis diskussionen om Gotlands läge i Östersjön, men också en vilja från vår sida att få en mer samlad bild av ett geografiskt område, säger Svante Werger.

Det blev enbart några mindre anmärkningar på skyddsummet vid Skäran. Men frågan är om det någonsin kommer att behöva användas.

– Personligen är jag ganska tveksam, säger Hasse Bergvall från bostadsrättsföreningen.

[Läs hela artikeln här]

Vill du donera pengar till Totalförsvarsstiftelsen? Klicka här!

FÖRSVARSUPPLYSNINGSDAG PÅ GÄRDET

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

I samband med att Försvarsmakten genomför sin största övning på 20 år – Aurora – stannar enheter från armén, marinen och flygvapnet till på Gärdet för att möta allmänheten och visa upp sina förmågor.

Förevisningar genomförs under hela dagen. Bland dem finns spännande moment med både markfordon och flyg/helikopter. Dessutom finns ett stort utställningsområde där man kan träffa personal, titta närmare på olika markfordon, båtar och helikoptrar/flygplan, prova utrustning, delta i utmaningar och mycket mer. Utöver Försvarsmakten finns även frivilligorganisationer och andra myndigheter inom totalförsvaret på plats.

Förevisningarna och den stora utställningen sker på gräsytan direkt norr om Sjöhistoriska museet. Hemvärnet har ett utställningsområde vid vattnet på andra sidan Djurgårdsbrunnsvägen och skoldivisionen med segelfartyget HMS Falken håller till vid Vasamuseet.

Exempel på deltagande enheter:

  • Stridsvagn 122
  • Stridsfordon 90
  • Archer
  • Luftvärn
  • Helikopter 14 och Helikopter 16 “Blackhawk”
  • JAS 39 “Gripen”
  • TP 84 “Hercules”
  • Stridsbåt 90
  • Dyktank med dykare