Finanssektorns totalförsvarsseminarium

Idag genomförde FSPOS Finanssektorns totalförsvarsseminarium. GD för MSB, Dan Eliasson och CIO för Försvarsmakten, Fredrik Robertsson var huvudtalare. PTS beskrev arbetet med robusta nätverk och NTSG och Riksgälden samt Bankgirot beskrev förutsättningar för planering i branschen.

Försvarsmaktens transportseminarium

Den 28-29 november deltog totalförsvarsstiftelsen på Försvarsmaktens transportseminarium. Temat var Gråzon.

Freddy Jönsson Hanberg talade om “Samhällsförsvar mot gråzonshot”

Talarlistan var varierande och heltäckande men präglades framförallt av hög kompetensnivå inom respektive område. Utöver talare från Tullverket, Trafikverket, Transportföretagen, Sveriges Åkeriföretag, Svensk Sjöfart och Krigsförsäkringsverket så talade Tommy Åkesson, Försvarsberedningens huvudsekreterare, Patrik Oksanen, författare och journalist och Daniel Jonsson från Totalförsvarets forskningsinstitut.

cof

Seminariet avslutades av Försvarslogistikchef brigadgeneral Michael Nilsson.

Näringslivsrådets tredje möte – 14 november 2018

Totalförsvarsstiftelsens Näringslivsråd bildades för ett år sedan. Idag genomfördes det tredje mötet på Loomis i Sollentuna.

Elisabeth Nilsson, regeringens utredare av Näringslivets roll i Totalförsvaret besökte mötet tillsammans med Martin Allard som är en av tre sekreterare.

På mötet gicks även privat-offentlig samverkan igenom där TP SAMS föredrogs av Peder Beausang från Swedavia, NTSG föredrogs av Göran Zetterdahl Telia och FS POS av Johan Wejne från Bankgirot.

Karl Lallerstedt från Svenskt Näringsliv deltog och nu medlem är Per Löfgren Collectum, ansvarig för pensionssystemet.

Medlemmar i Näringslivsrådet är:

Vattenfall
Bankgirot
Loomis
SAAB Group
Capio/ St Göran
Telia Company
KF/ COOP
NOKAS
Länsförsäkringar
Swedavia
PostNord Group

samt ytterligare några adjungerade företag.