MSB utbildning totalförsvar

Utbildningen är framtagen för att genomföras vid en dator.

MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson guidar deltagaren genom webbutbildningen. Utbildningen består av text- och bildbaserade faktasidor, men även filmer och interaktiva övningar. Det tar ca 45-60 minuter att genomföra utbildningen.

Utbildningen är uppdelad i fyra kapitel:

  1. Det här är totalförsvaret – beskriver bland annat det civila och det militära försvaret
  2. Därför behövs totalförsvaret – redogör för förändrad hotbild, säkerhetspolitiskt läge och samhällsviktig verksamhet
  3. Roller och rättsliga förutsättningar – beskriver samhällets krisberedskap som grund för totalförsvaret, olika aktörers uppdrag och ansvar, begreppet höjd beredskap samt några centrala regler vid krig eller krigsfara.
  4. Tillsammans skapar vi motståndskraft – beskriver aktiviteter i totalförsvarsplaneringen och behovet av att identifiera och möta informationspåverkan, samt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Försvarsmakten.

Se gärna trailern innan du startar utbildningen.

Här hittar du utbildningen: https://webbutbildning.msb.se/utb/Totalforsvar/ (slå på ljudet!)

Ökad militär närvaro i nedre Norrland

Försvarsmakten är ständigt insatsberedd och redo att försvara hela Sverige. Under en längre period framöver kommer militär verksamhet att synas mer än vanligt i nedre Norrland.

Den långvariga utökade verksamheten påbörjades centralt i Östersund under onsdagen när 13:e säkerhetsbataljonen från Livgardet genomförde en bevakningsuppgift tillsammans med Helikopterflottiljen.Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Under en tid framöver kommer Försvarsmakten att bedriva utökad verksamhet i delar av nedre Norrland – Jämtland, Ångermanland och Bottenhavet. 

– Det här området är strategiskt viktigt med förbindelser i såväl nor-sydlig som öst- västlig riktning. Med anledning av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge vill vi därför markera vår närvaro här, säger Försvarsmaktens insatschef, Jan Thörnqvist.

Förband från hela Sverige deltar och när tillfälle ges även övriga totalförsvaret och våra internationella samarbetsparters. Exakt vilken typ av verksamhet eller var i området Försvarsmakten kommer att befinna sig är än så länge en operativ planeringsfråga.

– Det jag kan säga är att det kommer att vara både utbildning och skarp insatsverksamhet som till exempel sjöövervakning i området. Vi kommer att vara på land, i luften och på havet, säger Thörnqvist.

Under onsdagen startades övningen i centrala Östersund. Verksamheten både syntes och hördes när två helikoptrar från Helikopterflottiljen luftlandsatte en grupp soldater från 13:e säkerhetsbataljonen framför ögonen på östersundsborna. På plats fanns också personal från fältjägarbataljonen och få undgick flygvapnets passage med en Jas 39 Gripen.

Den militära närvaron i regionen kommer att öka under en period men intensitet och plats varierar med tid.

– Allt vi gör kommer inte att synas, ibland övar vi i en urban miljö, som idag, men oftast håller vi till ute i terrängen. Vid flera tillfällen kommer vi att bjuda in allmänheten och medier för att se mer av vår verksamhet, säger Thörnqvist.

Som boende i regionen är det viktigt att respektera de avspärrningar och varningar Försvarsmakten använder i samband med övning och annan verksamhet. Information om var övningar bedrivs anslås på Försvarsmaktens webbplats.

Källa: forsvarsmakten.se