Nya lagar från 1 oktober

Freddy Jönsson Hanberg om lagändringarna för totalförsvaret:

Den 1 oktober träder ett antal nya lagar i kraft som sammantaget innebär den största förändringen för det svenska totalförsvaret på flera decennier.

Vi får då en ny myndighetsstruktur som reglerar ansvarsområden i totalförsvaret.

Vi får så kallade beredskapsmyndigheter och några av dem blir sektorsansvariga myndigheter.

Vi får också en ny högre regional ledningsnivå inom civilt försvar och på sikt kommer troligen Försvarsmaktens regionala indelning att anpassas efter denna indelning.

Detta tillsammans med förstärkt skyddslag, säkerhetsskyddslag, försörjningsberedskap, regler för utländska direktinvesteringar och ett NATO-medlemskap – kommer att få konsekvenser för myndigheter men också för kommuner, regioner, näringsliv och civilsamhälle.

Nu bygger vi ett starkt totalförsvar som också tar stöd i hållbar utveckling och omställning, krisberedskap och samhällsbyggnad.

VIKTIGA LÄNKAR:

Seminarium för dig som arbetar inom offentlig sektor

MSB om nytt beredskapssystem från 1 oktober

Svensk författningssamling

Regeringen presenterar lagändringarna (video)

NORDIC PINE 22 GENOMFÖRD

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/natoovning-om-hybridhot-genomford-i-sverige

Världens första övning i att hantera hybridhot mot förnybara energisystem har just genomförts i Sverige.

Samtidigt varnar Estlands statsminister för att Ryssland kan göra de baltiska länderna strömlösa.

I torsdags varnade Estlands statsminister Kaja Kallas i ett tal till nationen för att Ryssland kan koppla bort Baltikum från elnätet.

SAS-163 är en forskningsgrupp inom Natos avdelning STO, en motsvarigheten till svenska FOI, som deltog i hybridshotsövningen i Sverige förra veckan.

– Jag tar seriöst på allt som kommer från Estlands ledare, liksom allt som kommer från Moskva, säger Arnold Dupuy som är ordförande i SAS-163, en systemanalysstudie som tittar på hybridhot mot energiförsörjningen.

”Svensk motståndskraft”

Kan man tänka sig ett liknande scenario i Sverige?

– Det är möjligt. Det finns en viss motståndskraft inbyggd i det svenska systemet, så konsekvenserna av en riktad attack mot det svenska kraftnätet skulle förhoppningsvis inte bli alltför svåra. Det har ett visst mått av överkapacitet, av motståndskraft, så förhoppningsvis skulle man kunna hantera situationen och få upp kraftnätet igen inom kort, säger Dupuy.

Samtidigt som uttalandet gjordes pågick Nato-övningen i Sverige där olika typer av hybridhot spelades upp. Det är den första övningen i sitt slag där fokus var att testa säkerheten i de förnybara energisystemen som vind och solkraft.

– Huvudskälet är att den branschen är ganska ny och ganska omogen, säger övningsledare Freddy Jönsson Hanberg från forskningsinstitutet Rise.

Men det finns även fördelar som gör förnybar energi mindre sårbart för hybridkrigföring.

– Förnybara energisystem medger ”ödrift”. Man kan isolera mindre konsumtionskluster.

Prioriteringslista

Den stora frågan är dock vilka konsumenter som prioriteras vid eventuella elavbrott. Svenska kraftnät har signalerat flera gånger under de senaste månaderna att det kan bli aktuellt att koppla bort elanvändare på grund av energibrist.

Men listan vilka som prioriteras är inte offentlig.

– Dels är inte den informationen öppen information och dels kan man säga att det vet man inte förrän den situationen inträffar, säger övningsledare Freddy Jönsson Hanberg.

Han hänvisar till Energimyndighetens ”Styrel” som är en beskrivning av den planering som görs för att kunna prioritera ”samhällsviktiga elanvändare”,

– När det gäller manuell (frånkoppling) har det aldrig hänt.  Det ska inträffa extrema situationer för att det ska hända, säger Jönsson Hanberg.

Nordic Pine

Between th 19th and the 23rd of September, Sweden will host the world’s first TTX (Tabletop Exercise) focussing on hybrid threats to renewable energy systems.

The exercise has been planned since 2020 as one of several TTX:s within NATO STO SAS-163.

The idea was formed through the cooperation between the exercise director, Freddy Jönsson Hanberg, founder of the Swedish Total Defence Foundation and the chairman for NATO STO SAS-163, Arnold Dupuy, Virigina Tech, USA and further developed by Tommy Hertzberg at RISE and Lawrence Walzer at Naval Postgraduate School in California, USA.

Freddy Jönsson Hanberg was formally endorsed as a member of SAS-163 by the Swedish Defence Research Agency in May 2021.

RISE has funded the planning of the exercise during 2021 as well as parts of the execution in 2022.

The Swedish Minister for Digitalisation and Energy was briefed about the exercise in January 2022.

NORDIC PINE 22 is a fully distributed exercise with participation from almost all NATO countries. The Training Audince consist of local, regional and private energy corporations.