Alla inlägg av Totalförsvar

Regeringen vill stärka psykförsvaret

Nato har ett center för strategisk kommunikation, Stratcom Centre of Excellence, som arbetar med den här typen av frågor och som ska hjälpa Nato att nå sina mål. Sverige har varit intresserad av att gå med tidigare och den 29 september fattade regeringen det formella beslutet att gå med.

En tjänsteman på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer placeras vid Stratcom. Sverige hade hoppats på att få en chefsposition men så blir det inte till en början.

Statskontoret får också i uppdrag att gå igenom vad olika myndigheter kan göra för att förbättra det psykologiska försvaret.

– Vi måste stärka vår förmåga när det gäller det psykologiska försvaret, vår möjlighet att identifiera påverkanskampanjer och försvara oss mot dem. Vi behöver en tydligare utpekning av vilka myndigheter som har vilket ansvar på det här området och vi behöver också en genomgång av vilka myndigheter som har vilket ansvar, säger inrikesminister Anders Ygeman till Sveriges Radio.

Oktober är #CyberSecMonth

Den Europeiska informationssäkerhetsmånaden är en kampanj inom EU som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet.

Initiativtagare till kampanjen är EU-kommissionen. EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA) samordnar kampanjen inom EU. På deras webbsida finns mer information om månaden:

https://cybersecuritymonth.eu/

Förtroendet för svenska myndigheter orubbat

Det för stabiliteten så viktiga förtroendet för myndigheterna är att betrakta som samhällsviktigt.

TNS Sifo mäter varje år svenska folkets tillit till myndigheterna enligt en rad kriterier. Årets undersökning visar att förtroendet är orubbat trots svårigheter och motgångar.

Läs om undersökningen här.