Unik övning av EU:s krishanteringsförmåga

EU:s krishanteringscentral och 22 länder ska för första gången öva samverkan och ledning samt hur olika lagstiftningar fungerar tillsammans inom EU:s civilskyddsmekanism och inom FN-systemet. Crismart på Försvarshögskolan stödjer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med planeringen av övningen.

ERCC (Emergency Response Coordination Centre) är EU:s krishanteringscentral som vid kriser och katastrofer koordinerar resurser från länder som ingår i EU:s civilskyddsmekanism. I mars 2017 planeras simuleringsövningen EDREX (European Disaster Response Exercise) att genomföras. Övningen är ett uppdrag av EU-kommissionen.

Sverige projektleder övningen som ska lära, pröva, utveckla och utvärdera EU:s samlade krishanteringsförmåga. EDREX ska också öka kunskapen och förståelsen för nationell och internationell lagstiftning samt de olika ländernas resurser. Ett syfte med övningen är att skapa en plattform för nätverkande och möjliggöra ett gemensamt synsätt på krishantering och humanitärt bistånd vid kriser och höjd beredskap. Crismart vid Försvarshögskolan stödjer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har huvudansvar för design och genomförande av övningen.

Läs mer om Sveriges roll här.

Läs mer om ERCC här.

Stor sjöräddningsövning utanför Gotland

Tre räddningshelikoptrar från Sjöfartsverket och Kustbevakningens sjöövervakningsflyg övade tillsammans väster om Gotland på måndagen.

Men det är inte det som händer i vattnet som främst ska övas – även om ytbergarna får bada i 2,5 meter höga vågor och i vindar på 22 meter per sekund. Nej – det är aktiviteten i luften som samtrimmas.

Tre helikoptrar och ett flygplan som samövar för att rädda folk från sjunkande fartyg – det är ett scenario.

Sjöfartsverket och Kustbevakningen samövar sina resurser i en övning som beskrivs som “unik i sitt slag”. De tränar en speciell typ av räddningsinsats där sjöräddningen leds helt från luften.

Läs mer här.

US Army identifierar enhet som skall förstärka Europa

I januari 2017 kommer US Army att skicka 3rd Armoured Brigade Combat Team ur 4th Infantry Division vid Fort Carson till Europa, berättar chefen för US Army Europe, Generallöjtnant Ben Hodges.

Ett av skälen till överföringen av förbandet är att kontrollera hur lång tid en sådan förflyttning tar. Det är en utmaning för hamnen i Bremerhaven men också för det tyska järnvägsnätet. Nästa gång detta genomförs, i september 2017, kommer flera hamnar att användas.

Aktiviteterna ingår i något som kallas ERI, European Reassurance Initiative, ett amerikanskt-europeiskt program som skall avskräcka en angripare från att anfalla.  Målet är att US Army Europe skall förfoga över tre fullt bemannade brigader under 2017.

Läs hela artikeln här.

Läget i omvärlden hotar leveranssäkerheten

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges omvärld försämras och med det ökar hotet mot leveranssäkerheten och försörjningstryggheten av el och energi. Det menar Mikael Toll, chef för Energimyndighetens enhet trygg energiförsörjning.

– Vi måste tänka mer på de säkerhetspolitiska riskerna inom energiförsörjningen, säger han.

Leveranssäkerheten och försörjningstryggheten har en säkerhetspolitisk dimension. Här behöver Sverige öka sin beredskap och förmåga, menar Mikael Toll, chef för Energimyndighetens enhet trygg energiförsörjning. Utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget är negativ.

Situationen i omvärlden har försämrats samtidigt som vi blir mer beroende av en avbrottsfri energiförsörjning. Den här kombinationen gör att Sveriges energiförsörjning är mer sårbar än tidigare.

Läs hela artikeln här.

Regeringen vill stärka psykförsvaret

Nato har ett center för strategisk kommunikation, Stratcom Centre of Excellence, som arbetar med den här typen av frågor och som ska hjälpa Nato att nå sina mål. Sverige har varit intresserad av att gå med tidigare och den 29 september fattade regeringen det formella beslutet att gå med.

En tjänsteman på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer placeras vid Stratcom. Sverige hade hoppats på att få en chefsposition men så blir det inte till en början.

Statskontoret får också i uppdrag att gå igenom vad olika myndigheter kan göra för att förbättra det psykologiska försvaret.

– Vi måste stärka vår förmåga när det gäller det psykologiska försvaret, vår möjlighet att identifiera påverkanskampanjer och försvara oss mot dem. Vi behöver en tydligare utpekning av vilka myndigheter som har vilket ansvar på det här området och vi behöver också en genomgång av vilka myndigheter som har vilket ansvar, säger inrikesminister Anders Ygeman till Sveriges Radio.

Oktober är #CyberSecMonth

Den Europeiska informationssäkerhetsmånaden är en kampanj inom EU som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet.

Initiativtagare till kampanjen är EU-kommissionen. EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA) samordnar kampanjen inom EU. På deras webbsida finns mer information om månaden:

https://cybersecuritymonth.eu/

Förtroendet för svenska myndigheter orubbat

Det för stabiliteten så viktiga förtroendet för myndigheterna är att betrakta som samhällsviktigt.

TNS Sifo mäter varje år svenska folkets tillit till myndigheterna enligt en rad kriterier. Årets undersökning visar att förtroendet är orubbat trots svårigheter och motgångar.

Läs om undersökningen här.

Totalförsvar – Samhällsförsvar