Hoppa till innehåll

Beslut om fördelning av 240 miljoner kronor för att stärka krisberedskapen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Den 19:e januari beslutade MSB att fördela cirka 240 miljoner
kronor år 2018-2020 till projekt som utvecklar och stärker krisberedskapen och det civila försvaret.

MSB har i uppgift att varje år fördela anslaget 2:4 Krisberedskap. Vilka projekt som kan få del av anslaget grundar sig på MSB:s regleringsbrev och det ska användas för att utveckla områden som sektorsövergripande planering, stöd till Försvarsmakten och konkreta beredskapåtgärder. Fördelningen grundar sig även på olika regeringsuppdrag och den årliga Nationella risk och förmågebedömningen.

Det delas ut till myndigheter som har ett utpekat ansvar enligt krisberedskapsförordningen eller deltar i samverkansområdena.

År 2018-2020 har ett trettiotal projekt beviljats finansiering. Exempel på projekt är

  • Barents Rescue – en stor internationell räddningsövning som äger rum 2019
  • Investering och förstärkning av säker kommunikation hos länsstyrelserna och Trafikverket
  • Storskalig utrymning enligt skydd för civilbefolkningen till Transportstyrelsen

Läs mer om 2:4 anslag

Läs om Nationell risk och förmågebedömning

Läs om samverkansområdena