Händelsen inträffade den 25 maj förra året. Lastbilschauffören hade kört in på Saabs område i Tannefors för att hämta tompallar. Plötsligt fick han syn på ett Gripenplan i luften. Lastbilschauffören hoppade ut ur lastbilen, tog fram sin mobiltelefon och började under mellan 30 och 40 sekunder att filma stridsflygplanet. Det borde han inte ha gjort. Saabs anläggning är ett skyddsobjekt där det råder fotograferingsförbud.

En åklagare har nu utfärdat ett strafföreläggande för brott mot skyddslagen. Föreläggandet innebär att lastbilschauffören ska betala 40 dagsböter på sammanlagt 9 600 kronor.

Läs hela artikeln på Corren.se

Totalförsvar