Hoppa till innehåll

Coronapandemin satte fokus på Sveriges försörjningsberedskap

I det här avsnittet av RISE Nytänkt diskuteras erfarenheter från pandemin, hur Sverige ska organisera sig och sin försörjningsberedskap framöver och hur näringslivet kan bidra i det arbetet och i arbete som rör krishantering.

Gäster är Maria Larsson från Electrolux, Mikael Dahlgren från ABB, Fredric Stany från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Tommy Hertzberg från RISE.