Hoppa till innehåll

Deltagarrekord igen på Totalförsvarsstiftelsens Näringslivsråd – igen!

Den 7 september 2023 arrangerades Totalförsvarsstiftelsens näringslivsråd för 13:e gången i ordningen.

Värd för arrangemanget denna gång var Ramboll.

Talare var huvudsekreteraren från Försörjningsberedskapsutredningen, Goran Bogdanovic, Elisabet Backteman, GD på Tillväxtverket,  och Johan Wiktorin talade om hot och risker mot försörjningskedjorna.

Ca 45 deltagare på plats innebär nytt deltagarrekord igen.

- Intresset för frågor som rör näringslivets roll i totalförsvaret är fortsatt stort, säger Totalförsvarsstiftelsens ordförande, Freddy Jönsson Hanberg. Även om regeringen tar emot en rad utredningar på området i år och nästa år återstår regeringens beslut, ibland också riksdagsbeslut, och sedan hela implementeringen. Det innebär att företagen måste vara mycket aktiva i detta formativa skede för att inte drabbas av orimliga pålagor och/eller kostnader. Det är nu det går att påverka politiken och det gör man bäst tillsammans.

Totalförsvarsstiftelsens näringslivsråd grundades den 9 november 2016 och har genomfört 13 möten sedan dess. 

Deltagare är stora och små företag, även konsultföretag och särskilt inbjudna myndigheter till exempel MSB, Upphandlingsmyndigheten och Kommerskollegium. Svenskt Näringsliv har också deltagit på merparten av mötena.