Hoppa till innehåll

Fem strategiska fokusområden för stärkt civil beredskap i Norden

Sverige och Finland har länge samarbetat inom det militära försvaret, en samverkan som ytterligare kommer att fördjupas i och med det stundande Nato-medlemskapet.

Parallellt med det militära samarbetet har länderna satt ökad fokus på det civila försvaret. Krisberedskapsprogrammet Hanasaari – Hanaholmen -initiativet lanserades 2021 för att svenska och finska krisberedskapsexperter skulle ha ett gemensamt forum för utbyte av kunskap och kreativa idéer.

Kursprogrammet har enligt deltagarna själva ökat deras kunskap om respektive länders krisberedskapssystem och hjälpt dem skapa nya gränsöverskridande kontakter. Dessutom har Hanaholmen-initiativet hjälpt de medverkande att upptäcka nya fokusområden som ytterligare kan stärka ländernas civila beredskap. Därför rekommenderar de också att nya deltagare engagerar sig i programmet.

Utifrån deltagarnas diskussioner och reflektioner har arrangörerna tagit fram fem idéer och observationer för en stärkt krisberedskap i Sverige och Finland.

https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/fem-strategiska-fokusomraaden-for-starkt-civil-beredskap-i-norden