Hoppa till innehåll

Försämrat säkerhetspolitiskt läge

Den försämrade säkerhetspolitiska situationen i närområdet – drivet av Rysslands agerande som i grunden hotar den europeiska säkerhetsordningen – och den omfattande satsning som görs för att öka den svenska militära förmågan, var två huvudteman när försvarsminister Peter Hultqvists talade vid Folk och Försvars Rikskonferens.

Hultqvist: Ryssland hotar säkerhetsordningen
Peter Hultqvist, Försvarsminister

Temat på årets Rikskonferens, som genomfördes digitalt på grund av den rådande pandemin, var hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning.

Försvarsminister Peter Hultqvist inledningstalade vid konferensen å regeringens vägnar under rubriken ”Svensk säkerhet och global hållbarhet” där han bland annat kommenterade den snabbt försämrade säkerhetspolitiska situationen.

– Vi ser en oroande händelseutveckling i vårt närområde. Hela den europeiska säkerhetsordningen ifrågasätts och hotas av Rysslands oacceptabla agerande, sade Peter Hultqvist som underströk vikten av den regelbaserade världsordningen:

– FN-stadgans regler om suveränitet omfattar varje stats territoriella integritet och politiska oberoende. Av detta följer att varje stat har rätt att göra självständiga säkerhetspolitiska vägval.

Försvarsministern lyfte i talet fram en sammanhängande rysk utveckling från attacken mot Georgien 2008, den illegala annekteringen av Krim 2014, den efterföljande konflikten med Ukraina och nu den militära griptång som formats kring Ukraina.

– Från svensk sida drog vi slutsatsen i försvarsbeslutet 2015 att det nya säkerhetspolitiska läget krävde en förändring. Sedan dess vilar vårt försvarspolitiska arbete på två grundpelare; vi stärker vår nationella förmåga för försvaret av Sverige samtidigt som vi bygger säkerhet tillsammans med andra, sade Peter Hultqvist och pekade på en lång rad av internationella försvarssamarbeten, inte minst med Finland.

Försvarsministern höll vid Rikskonferensens första dag även ett tal under rubriken ”Sveriges försvarspolitiska prioriteringar”. I detta anförande gick försvarsministern mer i detalj in på de omfattande satsningar som görs för att stärka Sveriges nationella militära förmåga.

Han lyfte bland annat fram de sex återetablerade förbanden, fortsatta investeringar på Gotland, satsningar inom luftvärnet med bland annat nya Patriot, fler värnpliktiga och anskaffning av nya ytstridsfartyg.

– Den kraftfulla ökningen av försvarsanslagen mellan åren 2014–2025 ger en tyngd åt allvaret i vår säkerhetspolitiska situation, sade Peter Hultqvist.

Genvägar

Tal av försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars Rikskonferens 2022

Inledningstal av försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars Rikskonferens 2022

Pressbilder från Folk och Försvars rikskonferens 2022

Mer information och program för Folk och Försvars rikskonferens 2022