Hoppa till innehåll

Försvar i skymningsläge

Under patrulleringen av centrala Strömstad kom många nyfikna fram och pratade med soldaternaFoto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Fler och fler av dagens konflikter sker i ett tillstånd mellan fred och krig; ett skymningsläge. Två av 40:e hemvärnsbataljonens insatskompanier har under helgen övat scenarion i detta läge. I Tanum och Strömstad på västkusten har någon saboterat vattenförsörjning och andra samhällsviktiga delar. Kompaniernas uppgift har varit att stoppa sabotagen och säkerställa att lugnet åter infinner sig i området.
− Det har varit en mycket bra övning. Huvudsyftet har varit att öva förbanden i bebyggelse och att höja vår operativa förmåga. Vi har höjt svårighetsgraden för kompanierna genom att, bland annat, göra övningen så tillämpad som möjligt. Alla delar har inte varit lösta för dem när de rycker in utan alla friktioner och svårigheter har de fått lösa under tiden, säger Robert Jarl, biträdande övningsledare och utbildningsansvarig på Bohusdalsgruppen, den enhet på Skaraborgs regemente som ansvarar för 40:e bataljonens utbildning.

Kompanierna mobiliserade under torsdagen och fick sedan order om att förflytta sig mot Tanum. Där väntade två moment med strid i bebyggelse. Det ena i ett industriområde med många kulvertar under jord och det andra på räddningstjänstens brandövningsbana där även räddningstjänsten själva var med i övningen. Det var inte enda gången under övningen som andra myndigheter var involverade. Samtidigt som kompanierna övade så träffades också representanter från bataljonsledningen, Tanum, Strömstad och Melleruds kommuner, räddningstjänsten, polisen, länsstyrelsen och riksdagen i en samverkansövning i Tanums kommunhus.

− Syftet med den övningen var att starta upp dialogen mellan de olika aktörerna utifrån ett totalförsvarsperspektiv. Scenariot där var att kommunerna skulle förbereda sig för en utrymning av Tanum för att bereda plats för en internationell stridsgrupp med 8000 personer som skulle använda kommunen för insatsförberedelser. Att öva värdlandsstöd i praktiken, säger Dan Hagman, chef för Bohusdalsgruppen. Det blev mycket bra diskussioner om vilka förberedelser som behöver göras i ett sånt läge. Exempelvis diskuterades vara de ska förläggas, hur de får mat och vatten och var alla personer som bor där idag ska ta vägen.

Under övningens avslutande dagar förflyttade sig kompanierna till Strömstad. Efter bekämpning av sabotörsgrupper som stört vattenförsörjningen till kommunen patrullerade soldaterna Strömstad centrum. Många nyfikna var fram och ställde frågor och visade sin uppskattning. I samband med övningen så fanns även en informationstrailer på torget i Strömstad för den som var nyfiken eller ville anmäla sitt intresse för att gå med i hemvärnet eller någon annan del av Försvarsmakten. Hemvärnets musikkår gav även två konserter i staden; en på torget och en i Strömstad kyrka. Ett mycket uppskattat inslag i övningen.

− Det jag främst vill framföra är ett tack till kommunerna Tanum och Strömstad som har bjudit in oss att öva. Det är viktigt att vi får chansen att öva på de platser där vi ska lösa uppgifter i ett skarpt läge. Förutsättningarna här har gjort att vi också har kunnat ha med oss vår flyggrupp och vår båtgrupp i övningen på ett bra sätt, säger Dan.