Hoppa till innehåll

Försvaret säger ja till värnplikt

Bild: Försvarsmakten

Försvarsmakten säger ja till en ny värnplikt med start nästa år. Den skulle innebära att de första värnpliktiga kallas till mönstring i höst.

Försvarsmakten är i sitt remissvar positiv till utredningsförslaget om ett nytt system för rekrytering av soldater som ska bygga på både plikt och frivillighet. Förslaget innebär att en mönstringsplikt införs den 1 juli år och att de första värnpliktiga födda 1999 och år 2000 kallas till mönstring under hösten.

Försvarsmakten påpekar att tidsplanen visserligen är snäv, men att den är möjlig att genomföra.

Utredningsförslaget innebär att 4 000 frivilliga och värnpliktiga tas ut till militär grundutbildning årligen under 2018 och 2019.

Den nuvarande militära grundutbildningen är planerad för 4 000 personer, men i snitt har bara 2 500 frivilliga påbörjat utbildningen. Därmed skulle 1 500 behöva kallas in med plikt. Försvarsmakten betonar att intresse och motivation är viktig när värnpliktiga ska väljas ut.

År 2020 bedömer utredningen att omkring 5 000 soldater behöver utbildas. Utökningen föreslås finansieras med anslagssparande under 2017.

“Det finns ingen möjlighet till det i den avvägda och ansträngda ekonomi som vi har redovisat för regeringen”, uppger försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell i ett pressmeddelande.

Försvarsmakten bedömer att man behöver 630 miljoner kronor i ökade anslag för 2020.

Läsa hela artikeln på OMNI-TT