Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens regleringsbrev – roll i totalförsvaret

Bildresultat för försvarsmakten logotyp

I Försvarsmaktens regleringsbrev har Försvarsmakten fått en uppgift som knyter an till Totalförsvaret.

Den lyder:

“Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets materialverk redovisa resultatet av myndigheternas fortsatta arbete med att ta fram ett försvarsförsörjningskoncept. Redovisningen ska särskilt belysa hur myndigheterna planerar för tillämpning av förfogandelagen (1978:262), förfogandeförordningen (1978:558) samt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov. Dialog ska föras med berörda bevakningsansvariga myndigheter under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 2 oktober 2017.”

Detta rör alltså endast stödet till den (mobiliserade) Försvarsmakten men slutsatserna är intressanta och sannolikt användbara för övriga Totalförsvaret.

Läs regleringsbrevet här