Hoppa till innehåll

FRA årsrapport

Bildresultat för FRA logotyp

FRA har under året rapporterat om förändringar i den taktiskamilitära närvaron runt Östersjön, där flera länder har tillfört nya militära förmågor. FRA har sett exempel på faktisk ökning av främmande makts militära förmåga, men också identifierat händelser som snarare utgör medvetna säkerhetspolitiska markeringar.

FRA följer IT-angrepp i det globala nätet. Under en typisk månad under 2016 kunde FRA se tiotusentals aktiviteter med skadlig kod mot Sverige som kan härledas till de stater eller statliga aktörer som FRA följer.  Bakom siffran finns såväl fullbordade angrepp, upprepade angreppsförsök med skadlig kod mot samma mål, och fall där svenska datorer används som ett mellansteg i ett angrepp mot ett mål utanför Sverige.

– Det är klart att denna utveckling är bekymmersam. Samtidigt ser vi att det nu tas viktiga steg mot ett sammanhållet svenskt cyberförsvar. FRA har en viktig roll att spela genom exempelvis tekniska larmsystem som kan identifiera de mest avancerade angreppen, och genom vår kunskap om aktörerna bakom angreppen. Det finns också andra initiativ och diskussioner som kan stärka Sveriges förmåga att stå emot angrepp, inte minst regeringens arbete med en nationell cyberstrategi, säger Dag Hartelius, generaldirektör vid FRA.

– Många olika kompetenser behövs för ett sammanhållet cyberförsvar och ingen myndighet kan göra allt. Vi samarbetar intensivt med andra myndigheter i frågan, säger Dag Hartelius.

FRA följer även utvecklingen inom internationell terrorism i allmänhet och eventuella svenska kopplingar i synnerhet. Krigs- och konfliktområden utgör en grogrund för internationell terrorism och påverkar hotbilden i Europa och i Sverige. Det ökade antalet ärenden med direkt koppling till Sverige har medfört en ökad efterfrågan på FRA:s rapportering till Säkerhetspolisen. Detta har under 2016 inneburit ett ansträngt läge för FRA.

Vid sidan av mer traditionella hot finns mer svårdefinierade hotbilder. Begrepp som hybridhot och påverkansoperationer används allt oftare. FRA har under 2016 sett exempel på sådant som kan betecknas som påverkansoperationer, såväl internationellt som riktat mot Sverige.

FRA konstaterar att företeelsen finns, men den samlade bilden kring påverkansoperationer och eventuella åtgärder är en fråga för andra myndigheter, främst Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hela rapporten finns här