Hoppa till innehåll

FRA och Försvarsmakten får extra pengar för arbetet med kontraterrorism samt informations- och cybersäkerhet

Regeringen föreslår, enligt försvarsöverenskommelsen mellan S, Mp, M och C, att Försvarets Radioanstalt (FRA) och den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must:s anslag ökas från 2018 för arbete med kontraterrorism samt informations- och cybersäkerhet.

I samband med en pressträff på Försvarets Radioanstalt den 30 augusti presenterade försvarsminister Peter Hultqvist delar av den försvarsöverenskommelse, mellan S, Mp, M och C som presenterades den 16 augusti på områdena kontraterrorism, informations- och cybersäkerhet samt säkerhetstjänst. Totalt föreslår regeringen en förstärkning på cirka 430 miljoner kronor under perioden 2018-2020 för Försvarets Radioanstalt (FRA) och Must.

Höjd ambition i arbetet mot terrorism

FRA:s och Must:s arbete med kontraterrorism, förstärks med 184 miljoner kronor under perioden 2018-2020. Säkerhetspolisen fick från och med 2017 ökade anslag för att intensifiera arbetet med bland annat kontraterrorism. Säkerhetspolisen använder i sitt arbete information som inhämtats från de svenska underrättelsemyndigheterna.

– Ökade anslag innebär en ambitionshöjning och förhöjd förmåga som i sin tur leder till ökade krav på FRA:s och Must:s verksamhet, säger Peter Hultqvist.

Fortsatt utveckling av arbetet med informations- och cybersäkerhet

Informations- och cybersäkerhet är högt prioriterade områden för regeringen. Vikten av att säkerställa skyddet av skyddsvärd information och skyddsvärda processer blir allt tydligare. Regeringen får löpande information från berörda myndigheter om hot och sårbarheter i samhället och den samlade bilden visar på att det behöver vidtas ytterligare skyddsåtgärder.

Regeringen föreslår i enlighet med försvarsöverenskommelsen att anslagen till FRA ökas från 2018, för att stärka arbetet med informations- och cybersäkerheten för de mest skyddsvärda verksamheterna i Sverige.

Försvarsöverenskommelsen innebär också att Must föreslås få förstärkt anslag, från 2018 för ökad förmåga inom säkerhetstjänst.