Hoppa till innehåll

Folk och försvars rikskonferens

Foton: från Folk och försvars hemsida och Totalförsvarsstiftelsens egna bilder.

Freddy Jönsson Hanberg, styrelseordförande i Totalförsvarsstiftelsen sedan årsskiftet, besökte i veckan Folk och försvars rikskonferens.

På konferensen deltog Kungafamiljen, NATO:s generalsekreterare, Sveriges statsminister, Sveriges och FInlands utrikesministrar samt Sveriges försvarsminister, justitieminister, minister för civilt försvar och den nationella säkerhetsrådgivaren.

Dessutom deltog SACEUR (NATO:s högsta operativa befälhavare i Europa), Överbefälhavaren, Försvarsstabschefen, GD MSB, Rikspolischefen, SÄPO-chefen och från näringslivet Markus Wallenberg och Micael Jonsson, VD för SAAB samt en lång rad företrädare för politik, offentlig sektor, privat sektor, akademi och civilsamhälle.

– Rikskonferensen genomförs vid en tidpunkt när säkerheten i Europa är satt under stark press. Rysslands agerande i Ukraina och även i många EU-länder på senare år har ritat om den säkerhetspolitiska kartan, säger Freddy Jönsson Hanberg

Saknades något på konferensen?

– Personalfrågan var inte uppe, det är den största utmaningen på kort sikt; hur skall totalförsvaret bemannas? Grön omställning och klimatutmaningarna adresserades inte, inte heller Kina som hot, menar Freddy Jönsson Hanberg.

– För oss på Totalförsvarsstiftelsen är det också mycket viktigt att se på innovation och utveckling som en accelerator. Det finns många problem och utmaningar inom totalförsvaret som kan lösas genom innovation. Inte bara teknisk utveckling utan social innovation och entreprenörskap.

Sammanfattningsvis var det en mycket värdefull och välarrangerat konferens som Totalförsvarsstiftelsen ser fram emot att delta på i framtiden.