Hoppa till innehåll

Freddy Jönsson Hanberg invald som ledamot i Civilförsvarsförbundets styrelse

Under helgen genomfördes Civilförsvarsförbundets årsstämma med tal av bland andra försvarsminister Pål Jonson och Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark. Under söndagen, den 15 oktober 2023, valdes ett flertal nya ledamöter in i Civilförsvarsförbundets styrelse, däribland Freddy Jönsson Hanberg.

Civilförsvarsförbundet är en idéburen frivilligorganisation inom samhällets säkerhet och krisberedskap. Sedan starten 1937 är Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska krisberedskapen. Civilförsvarsförbundet arbetar med utbildning, information och opinionsbildning för ett säkrare samhälle till vardags såväl som vid kris eller krig.

Civilförsvarsförbundets huvudmålgrupp är totalförsvarspliktiga, det vill säga alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 och som kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Civilförsvarsförbundet har ca 13 000 medlemmar. Ca 30 000 deltagare genomför utbildningar i förbundets regi årligen.

Freddy Jönsson Hanberg är strategisk rådgivare åt stora företag, myndigheter och politiken i frågor som rör totalförsvar, försörjningsberedskap och riskhantering. Han är styrelseordförande i Totalförsvarsstiftelsen och styrelseledamot i ett flertal företag.

Freddy är expert i NATO STO systemanalysstudie om energisäkerhet och övningsledare för NATO-övningen Nordic Pine. Han har tidigare varit rådgivare till Socialstyrelsens krisberedskapschef under pandemin, strategisk rådgivare i RISE och strategichef på försvarsföretaget MW Group.

– Jag är glad och tacksam att ha fått medlemmarnas förtroende på stämman och jag är ödmjuk men ivrig att sätta i gång och arbeta för förbundets och totalförsvarets bästa, säger Freddy Jönsson Hanberg.

Civilförsvarsförbundets styrelseordförande, Anna-Maria Axelsson är nöjd:

– Freddy har en kunskaps- och erfarenhetsprofil som kommer att tillföra styrelsearbetet ytterligare några viktiga dimensioner till den tillväxtresa förbundet nu står inför, säger hon.

För frågor kontakta ammi.axelsson@civil.se eller freddy.jonsson.hanberg@totalforsvar.org