Hoppa till innehåll

Freddy Jönsson Hanberg tar över som styrelseordförande i Totalförsvarsstiftelsen

Freddy Jönsson Hanberg tillsammans med försvarsminister Pål Jonson till vänster, och med regeringens utredare Barbro Holmberg, till höger.

Den 1 januari tog Freddy Jönsson Hanberg över ordförandeklubban i Totalförsvarsstiftelsen, eller ”Insamlingsstiftelsen för totalförsvarsstudier” som det fullständiga namnet lyder.

– Det är mot en mycket mörk omvärldsutveckling som jag tar över ordförandeskapet i stiftelsen och nu mer än någonsin behövs neutrala och objektiva röster inom alla de områden som berörs av totalförsvarets utveckling, säger Freddy Jönsson Hanberg.

Styrelsen har under de senaste sex åren letts av advokaten och reservofficeren Mats Lekman.

– Jag vill framföra ett varmt tack till Mats och övriga ledamöter för ett klanderfritt arbete med att bygga upp stiftelsen både med avseende på genomförda och publicerade studier, mötesfora och insamling av medel, säger Freddy Jönsson Hanberg.

Totalförsvarsstiftelsen har varit remissinstans åt regeringen, genomfört studier på uppdrag av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och utfört studie åt Samverkan Stockholmsregionen och Länsstyrelsen i Stockholm, utöver att organisera ett Råd för psykologiskt försvar och ett Näringslivsråd där stora delar av det samhällsviktiga näringslivet ingår.

Freddy Jönsson Hanberg är reservofficer med placering på Högkvarteret. Han har 30 års erfarenhet av Försvarsmakten främst från logistikområdet men också ledningsträning och stabsarbete. Han har under 10 års tid ingått i övningsledningen för stora stabsövningar i Enköping och Stockholm men även i Ukraina. Han har representerat Sverige i förberedelserna inför tecknandet av värdlandsavtalet med NATO.

Sedan 2020 är han strategichef på förvars- och säkerhetsföretaget MW Group. Han är också övningsledare för NATO-övningen Nordic Pine som övar energibranschens aktörer i hybridhot mot förnybara energisystem. Han var tidigare strategisk rådgivare på RISE, Sveriges största forskningsinstitut. I december 2021 genomförde han ”Strategisk reservofficerskurs” på Försvarshögskolan.

Freddy Jönsson Hanberg deltar på Folk och försvars rikskonferens i Sälen den 8-10 januari 2023.

För mer information, maila info@totalforsvar.org.