Hoppa till innehåll

Innovation för snabbare tillväxt av totalförsvarsförmåga

Innovation för snabbare tillväxt av totalförsvarsförmåga

“Vi måste dra lärdomar från kriget i Ukraina med avseende på innovation. Det ukrainska folket, samhället och det ukrainska försvaret – har visat imponerande prov på just innovation och improvisation. Nivån på deras offensiva psyops överstiger vida de flesta västliga motsvarigheter. De använder drönare och elektronik på helt nya sätt och de har lyckats hålla i gång IT- och telekomsystem trots angreppsintensiteten. Det tyder på en mycket hög anpassnings- och innovationsnivå – och förstås förmåga och vilja att ta hjälp av allierade. Vi har massor att lära av Ukraina – framför allt av attityden.

Läs hela artikeln här: https://kkrva.se/innovation-for-snabbare-tillvaxt-av-totalforsvarsformaga/