Hoppa till innehåll

Julkalender – Lucka 14

Välkommen till Totalförsvarsstiftelsens julkalender!

Innan du läser vidare – skänk en tanke åt att vi som arbetar med totalförsvarsstudien och stiftelsens aktiviteter arbetar helt ideellt. Däremot samlar vi in pengar för att kunna betala ut stipendier till personer som skriver studier om totalförsvar. 

Därför ber vi dig att ge en gåva så här i jultid. Det behöver inte vara ett stort belopp, några hundra kronor räcker långt. Många bäckar små! 

Swisha till:

123 237 02 94

Du kan också betala till Bankgiro 361-6505

Tack för ditt bidrag!

Frivillig försvarsverksamhet

De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar till att stärka Sveriges beredskap i tider av kris och höjd beredskap. Idag är runt 350 000 personer engagerade på olika sätt i de olika organisationerna.

De frivilliga försvarsorganisationerna har tagit fram den här broschyren med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syftet är att den ska användas vid frivilligorganisationernas rekrytering, bland annat under Krisberedskapsveckan, för människor som vill engagera sig. Det temat tas också upp i broschyren “Om krisen eller kriget kommer“, som skickades till alla hushåll under Krisberedskapsveckan maj 2018.

Anmäl dig och delta i någon av frivilligverksamheterna – redan idag!

(Meddela eventuella felaktigheter till: info (a) totalforsvar.org)

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK)

FAK – en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att utbilda förare för att säkerställa tung trafik i krissituationer.

E-post: riks@fak.se
Telefon: 0768-86 46 46
Hemsida: www.fak.se

Frivilliga Flygkåren (FFK)

FFK är Sveriges största flygande resurs när samhället ställs inför svåra prövningar. Vi erbjuder flygintresserade personer att utveckla sitt flygande samtidigt som de utför uppgifter åt samhället.

E-post: karstaben@ffk.se
Telefon: 021-440 33 00
Hemsida: www.ffk.se

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK)

FMCK grundades 1929 och är en frivillig försvarsorganisation sedan 1938. FMCK bedriver kurser utanför Stockholm sedan 1940, har sektioner ute i landet sedan 1952 och blev riksförbund med kårer i landet 1972. FMCK har ca 5100 medlemmar

E-post: fmckriks@fmck.se
Telefon: 0500-48 82 60
Hemsida: www.fmck.se

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

E-post: fro@fro.se
Telefon: 08-528 077 30
Hemsida: www.fro.se

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

FVRF erbjuder vuxna och ungdomar verksamheter som utvecklar och stärker den enskilde samtidigt som vi tillför resurser till stöd för den militära och civila verksamheten i fred, kris och höjd beredskap vid våra flygplatser.

E-post: info@fvrf.se
Telefon: 08-514 390 00
Hemsida: www.flygvapenfrivilliga.se

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)

FPF har i uppdrag att rekrytera och utbilda för Hemvärnet och Försvarsmakten i befattningarna Personalbefäl, Chef Sektion 1 (CS1) och Personalvårdsbefäl. FPF har också ansvar för att utbilda Bataljonspastorer.

E-post: fpf.exp@fpf.a.se
Hemsida: www.fpf.a.se

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR)

IIR är en frivillig försvarsorganisation med ca 400 medlemmar verksamma framförallt inom bygg och anläggningsbranschen. Medlemmarna är ingenjörer i entreprenad-och konsultföretag men också inom den offentliga sektorn. Här finns även specialister inom alla typer av infrastruktur.

E-post: lars-ake.thidevall@insatsingenjorerna.se
Telefon: 0705-44 44 36
Hemsida: www.insatsingenjorerna.se

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF)

För dem som älskar havet och vill göra en insats. Fartyg och besättningar förstärker samhället vid kriser och incidenter.

E-post: kansli@sjovarnskaren.se
Telefon: 08-514 392 93
Hemsida: www.sjovarnskaren.se

Svenska Blå Stjärnan (SBS)

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer och utbrott av smitta. Vi är även en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar.

E-post: sbs@svenskablastjarnan.se
Telefon: 08-629 63 60
Hemsida: www.svenskablastjarnan.se

Svenska Brukshundklubben (SBK)

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation. Vi har utbildat hundar och förare sedan 1918.

E-post: tjanstehund@brukshundklubben.se
Telefon: 08-505 875 00
Hemsida: www.brukshundklubben.se

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)

SFF utbildar instruktörer och sköter licenser och regelverk kring fallskärmshoppningen i Sverige. Välkommen till landets fallskärmsklubbar för att bli medlem. Svenska Fallskärmsförbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet och är en del av frivilligförsvaret.

E-post: info@sff.se
Telefon: 021-41 41 10
Hemsida: www.sff.se

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)

Försvarsutbildarna ger människor möjligheten att utveckla förmågor och socialt ansvarstagande samtidigt som de stärker samhällsskyddet och förmågan att hantera civila och militära kriser.

Längre ned finner du länkar till samtliga centrala förbund inom Försvarsutbildarna.

E-post: info@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 00
Hemsida: www.forsvarsutbildarna.se

Svenska Lottakåren (SLK)

Lottakåren informerar, rekryterar och utbildar förstärkningsresurser för civil krisberedskap eller militärt försvar och ditt eget ledarskap.

E-post: info@svenskalottakaren.se
Telefon: 08-666 10 80
Hemsida: www.svenskalottakåren.se

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

Pistolskytteförbundet främjar pistolskytte, ger utbildning till tävlingsskyttar, P88-utbildning till frivilligpersonal med flera och utbildar ammunitionsmän till Hemvärnet.

E-post: kansli@pistolskytteforbundet.se
Telefon: 08-553 401 60
Hemsida: www.pistolskytteforbundet.se

Svenska Röda Korset (SRK)

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp. Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme.

E-post: info@redcross.se
Telefon: 08-452 46 00
Hemsida: www.redcross.se

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)

Som frivillig försvarsorganisation utbildar SvSF instruktörer på AK4 åt försvarsmakten med syftet att dessa personer ska användas som instruktörer vid försvarets grundutbildningar av soldater.

E-post: office@skyttesport.se
Telefon: 08-699 63 70
Hemsida: www.skyttesport.se

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar – till både Försvarsmakten och samhällets civila krisberedskap. Du som är svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige kan bli medlem.

E-post: kansliet@bilkaren.se
Telefon: 08-579 388 90
Hemsida: www.bilkaren.se

Sveriges Civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet)

Civilförsvarsförbundet verkar för ett säkrare och tryggare samhälle. Det görs genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information samt opinionsbildning.

E-post: info@civil.se
Telefon: 08-629 63 60
Hemsida: www.civil.se

Frivilliga resursgrupperna

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. Idén till FRG kom från Civilförsvarsförbundet, dåvarande Krisberedskapsmyndigheten stod bakom idén. Civilförsvarsförbundet har sedan dess utbildningsansvaret och är motorn i FRG.

Civilförsvarsförbundet är drivande för att etablera och utveckla FRG men varje FRG har en kommun som huvudman. Utbildningarna finansieras numera av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, via det statliga 2:4-anslaget. FRG och utbildningarna är öppna för alla men staten finansierar bara utbildningen för den som är medlem i någon av landets 18 frivilliga försvarsorganisationer. Den första FRG:n startade 2004. Ungefär hälften av landets kommuner har en FRG.

Läs mer om FRG och hur du anmäler ditt intresse: www.frivilligaresursgruppen.se

Försvarsutbildarnas rikstäckande förbund