Hoppa till innehåll

Julkalender – Lucka 19

Välkommen till Totalförsvarsstiftelsens julkalender!

Innan du läser vidare – skänk en tanke åt att vi som arbetar med totalförsvarsstudien och stiftelsens aktiviteter arbetar helt ideellt. Däremot samlar vi in pengar för att kunna betala ut stipendier till personer som skriver studier om totalförsvar. 

Därför ber vi dig att ge en gåva så här i jultid. Det behöver inte vara ett stort belopp, några hundra kronor räcker långt. Många bäckar små! 

Swisha till:

123 237 02 94

Du kan också betala till Bankgiro 361-6505

Tack för ditt bidrag!

Försvarsvilja

Begreppet “försvarsvilja” har ingen enkel och entydig definition. Att vilja försvara har förstås mycket att göra med vad man försvarar och vem man försvarar sig emot. Därför kan det vara svårt för t.ex. en regering att verka för att försvarsviljan skall öka eftersom det inte går ihop med en ansvarsfull diplomati och utrikespolitik att peka ut fiender och elda på sin befolkning. Balansgången är viktig och central. Nedan finns en video från Almedalen i somras där flera kunniga personer diskuterar försvarsviljans utmaningar. Se den!

Gallup gjorde 2015 en undersökning bland 64 länder om just försvarsvilja. Frågan som ställdes var: “Would you fight for your country?”. Av de nordiska länderna hamnade Finland högst där 74 % svarade ja. I Sverige svarade 55 % ja och i Danmark 37 %. Ukraina som vid tillfället var under angrepp svarade 62 % ja och i Ryssland 59 %. I länder som drabbats hårt av andra världskriget t.ex. Tyskland svarade 18 % ja, Italien 20 %, Nederländerna 15 % och Japan 11 %. 

Läs hela undersökningen här!