Hoppa till innehåll

Julkalender – Lucka 2

Välkommen till Totalförsvarsstiftelsens julkalender!

Innan du läser vidare – skänk en tanke åt att vi som arbetar med totalförsvarsstudien och stiftelsens aktiviteter arbetar helt ideellt. Däremot samlar vi in pengar för att kunna betala ut stipendier till personer som skriver studier om totalförsvar. 

Därför ber vi dig att ge en gåva så här i jultid. Det behöver inte vara ett stort belopp, några hundra kronor räcker långt. Många bäckar små! 

Swisha till:

123 237 02 94

Du kan också betala till Bankgiro 361-6505

Tack för ditt bidrag!

Lucka 2

Denna lucka ägnar vi åt angriparen och hotbilden. Det är viktigt att förstå att vi har ett totalförsvar därför att det finns en hotbild och därmed en risk för krig eller andra typer av angrepp på vårt land, våra friheter, demokrati, mänskliga rättigheter, välfärd och tillgångar. Nedan följer ett urval av utmärkta dokument som den som vill fördjupa sig i hotbilden kan ta del av.

MUST årsöversikt 2017

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ingår i Försvarsmakten. De har som uppgift att identifiera den internationella hotbilden mot rikets säkerhet utanför Sveriges gränser – samt att identifiera och hantera alla typer av säkerhetshot mot Försvarsmakten. De ger årligen ut en översikt över aktiviteter och verksamhet. 

Klicka här för att komma till MUST:s årsöversikt.

SÄPO årsbok 2017

SÄPO har som främsta uppgift att identifiera och hantera inrikes hot mot rikets säkerhet. Säkerhetspolisen har fem verksamhetsområden: kontraspionage, kontraterrorism, säkerhetsskydd, författningsskydd och personskydd.

Klicka här för att komma till SÄPO:s årsbok

MSB Nationella risk- och förmågebedömning

Varje år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som övergripande beskriver hot och risker. Den beskriver även vad som har gjorts och återstår att göra vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och att stärka det civila försvaret.

Klicka här för att komma till MSB:s nationella risk och förmågebedömning.

Estniska underrättelsetjänsten

Den estniska utrikes underrättelsetjänsten, Välisluureamet, ger även de ut en årsöversikt. Till skillnad från svensk underrättelsetjänst är den estniska mer öppen och oblyg i sina bedömningar och utlåtanden. De täcker områden som berör Sverige och vårt omedelbara närområde, varför det är oerhört intressant att ta del av den.

Klicka här för att komma till den Estniska årsrapporten (engelska)

Mot väpnad konflikt

I september 2014 påbörjade Johan Wiktorin, ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademin, en artikelserie som ännu så länge finns i åtta delar i syfte att identifiera händelser som delar av ett mönster mot bakgrund av den ryska generalsstabens strategiska bedömande rör sig i en riktning mot en väpnad konflikt. Artikelserien ger en utmärkt bakgrund till vägen fram till dagens säkerhetspolitiska situation.

Del 1 http://kkrva.se/mot-vapnad-konflikt/ 
Del 2 http://kkrva.se/mot-vapnad-konflikt-II/
Del 3 http://kkrva.se/mot-vapnad-konflikt-III/
Del 4 http://kkrva.se/mot-vapnad-konflikt-IV/
Del 5 http://kkrva.se/mot-vapnad-konflikt-V/
Del 6 http://kkrva.se/mot-vapnad-konflikt-VI/
Del 7 http://kkrva.se/mot-vapnad-konflikt-VII/
Del 8 http://kkrva.se/mot-vapnad-konflikt-VIII/

Gillar du Johan Wiktorins alster skall du även anskaffa “Korridoren till Kaliningrad”, ett scenario i skönlitterär form. Du hittar den här.

Russian Activity Tracker

I november i år (2018) presenterade tankesmedjan Frivärld och McCain Institute sin “Russian Activity Tracker” som på ett djupgående och heltäckande sätt kartlägger ryska aktiviteter i närområdet av typen kränkningar, politiska utspel, diplomatiska aktiviteter och andra typer av offensiva eller provocerande händelser där det går att avgöra att Ryssland ligger bakom. Aktiviteterna låg på en relativt låg nivå fram till 2014 och därefter har de ökat kraftigt. 

Klicka här för att komma till Russian Activity Tracker

Även den finska, brittiska och holländska underrättelsetjänsten ger ut intressanta rapporter som berör Sverige och vårt närområde.