Hoppa till innehåll

Julkalender – Lucka 22

Välkommen till Totalförsvarsstiftelsens julkalender!

Innan du läser vidare – skänk en tanke åt att vi som arbetar med totalförsvarsstudien och stiftelsens aktiviteter arbetar helt ideellt. Däremot samlar vi in pengar för att kunna betala ut stipendier till personer som skriver studier om totalförsvar. 

Därför ber vi dig att ge en gåva så här i jultid. Det behöver inte vara ett stort belopp, några hundra kronor räcker långt. Många bäckar små! 

Swisha till:

123 237 02 94

Du kan också betala till Bankgiro 361-6505

Tack för ditt bidrag!

SÄKERHETSPOLITIK

Utrikespolitiken handlar om Sveriges förbindelser med och politik gentemot andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken. Den svenska politiken förs i direkta förbindelser med andra länder men också genom exempelvis EU och FN. Samarbetet bygger på folkrätten, som består av alla internationella avtal och bestämmelser som reglerar hur stater och andra internationella aktörer ska samarbeta och hur de får och inte får agera gentemot varandra.

2014 tog (numera nedlagda) Kansliet för strategisk analys fram en skrift som benämndes ” Strategiska trender i globalt perspektiv 2025: en helt annan värld?”. Den är mycket läsvärd och stämmer väl överens med Totalförsvarsstiftelsens syn på samhällsförändring och förändringstakt. Kansliet för strategisk analys var en RK-gemensam funktion som arbetade med långsiktiga analyser ur ett strategiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv. Kansliet hade samordningsansvar i Regeringskansliet för 2030-frågorna. Kansliet arbetade som en RK-intern tankesmedja och låg administrativt under UD.

Läs rapporten här (klicka!)

Utrikesdeklarationen

Hur ska svensk utrikespolitik se ut? Varje år hålls den utrikespolitiska debatten i riksdagen, som traditionsenligt inleds med att utrikesdeklarationen presenteras av utrikesministern – en programförklaring med visioner för Sveriges arbete i världen.

Onsdag den 14 februari 2018 presenterade utrikesminister Margot Wallström regeringens utrikesdeklaration 2018.

Läs Utrikesdeklarationen här!