Hoppa till innehåll

Julkalender – Lucka 4

Välkommen till Totalförsvarsstiftelsens julkalender!

Innan du läser vidare – skänk en tanke åt att vi som arbetar med totalförsvarsstudien och stiftelsens aktiviteter arbetar helt ideellt. Däremot samlar vi in pengar för att kunna betala ut stipendier till personer som skriver studier om totalförsvar. 

Därför ber vi dig att ge en gåva så här i jultid. Det behöver inte vara ett stort belopp, några hundra kronor räcker långt. Många bäckar små! 

Swisha till:

123 237 02 94

Du kan också betala till Bankgiro 361-6505

Tack för ditt bidrag!

Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är en mycket viktig aktör i arbetet med att bygga upp ett totalförsvar. Försvarshögskolan har en lång militär utbildningstradition, rötterna går att spåra ända till Artilleriläroverket Marieberg som grundades år 1818. Officersutbildningarna och andra militära utbildningar är fortfarande en viktig bas vid högskolan men idag utbildar man också civila studenter på alla akademiska nivåer. 

Det nybildade “Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet” (CTSS) samlar Försvarshögskolans unika kompetenser och möter samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Centret består av enheterna för analys, uppdragsutbildning och CATS (centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier). Här finns också forskning i projektform. Centret samlar medarbetare med forskningskompetens och lång praktisk erfarenhet från myndigheter och organisationer inom samhällssäkerhet. Inom totalförsvars- och säkerhetsfrågor erbjuds utbildning, analysstöd och övningar som stärker det svenska totalförsvaret.

Institutet för högre totalförsvarsutbildning som genomförde “Solbackakursen” ingår numera i CTSS.

Under åren har det kommit ut många viktiga alster från FHS men vi väljer att slå ett slag för ett dokument som på ett bra sätt samlar kunskap på områdena krisbereskap, civilt försvar och totalförsvar i en kompakt och användbar skrift, nämligen:

Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Försvarshögskolan har via Crismart sedan 2007 gett ut rapporten men från och med 2018 ansvarar CTSS för att göra en årlig uppdatering. Rapporten utgör undervisningsmaterial i centrets uppdragsutbildningar och i Försvarshögskolans högskolekurser, men är också avsedd som ett underlag till verksamheter och individer som ingår i totalförsvaret och krisberedskapssystemet. CTSS har i rapporten samlat erfarenheter från ett stort antal medarbetare som både har agerat i och forskat om den långa resan från totalförsvar via krisberedskap till den verklighet vi står inför idag.

Försvarshögskolans elever skriver förstås en stor mängd uppsatser och avhandlingar och det som publicerats genom åren är lättast tillgängligt genom den s.k. DiVA-portalen (det Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Enklast är att söka på ordet “Försvarshögskolan” så öppnar sig guldgruvan!