Hoppa till innehåll

Konflikten i Göteborgs hamn

Relaterad bild
Göteborgs containerhamn

Efter strejken i novmeber pågår det sedan en tid medling i konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet.

Vad som gör detta så intressant ur totalförsvarssynpunkt är konsekvenserna som ett avbrott får – även om det i detta fall är orsakat av en betydligt fredligare fejd än krig.

90 % av utrikeshandeln går via de svenska hamnarna. APM Terminals hanterar ca 50 % av allt containergods i Sverige. Under strejken som genomfördes 15- 18 november beräknades volymkapaciteten i bolaget sjunka till 20 – 30 % vilket får mycket allvarliga konsekvenser för svenskt näringsliv och äventyrar Göteborgs Hamns position i Skandinavien.

Redan på kort sikt är risken att tappa viktiga affärer stor vilket i förlängningen innebär att arbetstillfällen kan gå förlorade. Problematiken med konfliktreglerna innebär också att infrastrukturen i hamnen inte kan utnyttjas på ett tillfredställande sätt. Det påverkar inte bara handeln i Göteborgs Hamn och Göteborgsregionen utan påverkar hela Sveriges handel. På längre sikt är risken att godset går över till andra trafikslag.

Om en situation liknande den som beskrivs i Omfall Edmund skulle uppstå – så finns inte tid att omdirigera godsflöden till andra trafikslag. Dessa framstår just i det fallet inte ens som möjliga alternativ.

Källa: Transportföretagen