Hoppa till innehåll

Vilka förutsättningar finns för krisberedskap och totalförsvar?

Krisberedskap och totalförsvar
Hemvärnet hjälper till med släckningen under skogsbranden i Västmanland 2014. Foto: Daniel Sandberg.

KRISBEREDSKAP OCH TOTALFÖRSVAR. Crismart på Försvarshögskolan tar i en ny rapport upp utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Rapporten ska ge en övergripande bild av hur det idag fungerar på lokal, regional och nationell nivå samt fungera som stöd för högskolestudenter och handläggare på myndigheter.

Rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige riktar sig till högskolestudenter, beslutsfattare och handläggare. Den har getts ut flera gånger tidigare men det är första gången som rapporten inkluderar en historisk tillbakablick över totalförsvarets utveckling och hur det ser ut idag.

– Syftet är att ge läsaren en förståelse för dagens krisberedskap och totalförsvar. För att få en uppfattning om varför vi befinner oss där vi är idag, är det viktigt att ha med sig en bild av historiska händelser, förändrade hotbilder och av de beslut (och ickebeslut) som fattats, säger Jenny Deschamps-Berger, chef för Crismarts analyssektion.

Rapporten beskriver bland annat Sveriges politiska och administrativa system, krisberedskap från lokal till nationell nivå, vad som händer i samhället vid höjd beredskap och den enskilda medborgarens roll. Viss lagstiftning, bildandet av nya myndigheter, skogsbranden i Västmanland 2014 och flyktingsituationen 2015 tas upp som exempel på viktiga händelser och förändringar som har påverkat förutsättningarna.

Som bilagor finns en begreppsförklaring – vad är egentligen skillnaden mellan samverkan och samordning– och en beskrivning av några av de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskap.

Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige kommer att användas som kurslitteratur på många av Försvarshögskolans uppdragsutbildningar och på vissa högskoleutbildningar.

Rapporten beskriver utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Den ska ge en övergripande bild av hur det ser ut idag på lokal, regional och nationell nivå inom krisberedskap och totalförsvar. Det bör nämnas att rapporten främst fokuserar på utvecklingen av och förändringar i den civila delen i totalförsvaret samt på samhällsskydd och beredskap.

Ladda ned rapporten här