Hoppa till innehåll

Julkalender – Lucka 3

Välkommen till Totalförsvarsstiftelsens julkalender!

Innan du läser vidare – skänk en tanke åt att vi som arbetar med totalförsvarsstudien och stiftelsens aktiviteter arbetar helt ideellt. Däremot samlar vi in pengar för att kunna betala ut stipendier till personer som skriver studier om totalförsvar. 

Därför ber vi dig att ge en gåva så här i jultid. Det behöver inte vara ett stort belopp, några hundra kronor räcker långt. Många bäckar små! 

Swisha till:

123 237 02 94

Du kan också betala till Bankgiro 361-6505

Tack för ditt bidrag!

Försvarsberedningen

Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 anvisningar för det fortsatta arbetet. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2020.

Försvarsberedningen består av Björn von Sydow (S), ordförande, Kenneth G Forslund (S), Åsa Lindestam (S), Beatrice Ask (M), Karin Enström (M), Hans Wallmark (M), Roger Richtoff (SD), Anders Schröder (MP), Daniel Bäckström (C), Lotta Johnsson Fornarve (V), Allan Widman (L) samt Mikael Oscarsson (KD).

Dessutom sitter sakkunniga och experter med och rapportarbetet sköts av ett sekretariat.

Den 20 december 2017 gav Försvarsberedningen ut en delrapport om totalförsvaret – “Motståndskraft” – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025. Rapporten är mycket läsvärd och matig och ger t.ex. förslag på att Sverige skall klara kraftiga reduktioner i försörjningsflödet för samtliga förnödenhetsslag under 90 dagar samtidigt som hushållen bör klara sig upp till en vecka. 

Klicka här för att läsa försvarsberedningens rapport “Motståndskraft”

Efter försvarsberedningens rapport gav också regeringen ett antal nya direktiv om utredningar av stor betydelse för totalförsvaret:

Sedan tidigare pågår en utredning av stort intresse för totalförsvaret som också är intressant att följa:

Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet

Den 5 april i år lämnade kommittén ett delbetänkande. 
Klicka på rubriken ovan för att komma till delrapporten.

Kommittén föreslår bland annat:

  • Utökade möjligheter att besluta om skyddsobjekt till skydd för civil och militär verksamhet,
  • Större möjlighet för regeringen att utöka skyddslagens tillämpningsområde under extraordinära förhållanden,
  • Uttryckliga befogenheter för skyddsvakter och andra som bevakar skyddsobjekt att ingripa mot drönare och andra obemannade farkoster som framförs i luften, på land eller i vatten inom eller i närheten av skyddsobjekt.

Kommitténs arbete ska slutredovisas senast den 1 april 2019.