Hoppa till innehåll

Misstänkt kartläggning av akutsjukvård – rapporterad till SÄPO

Säkerheten kring akutsjukvården i Norrbotten kan vara hotad. Detta efter att man upptäckt försök till kartläggning av kapaciteten på vården.

– Förfrågningarna via mejl har ökat gällande vår kapacitet såsom antal ambulanser, bemanning och vart man är stationerad, säger Per Wågström, tillförordnad säkerhetschef på Region Norrbotten.

Hur kan mejlen vara formulerade?

– Ofta utger man sig för att vara forskare eller student vid ett utländskt universitet och hänvisar till att man håller på med ett arbete där man behöver informationen. Och ibland stämmer inte avsändaradressen med vem de påstår sig vara, säger Per Wågström.

Men kan det inte vara det då?

– Ja det är klart att det kan vara ibland men med tanke på omvärldsläget i närregionen så har vi blivit betydligt mer försiktiga med vad vi lämnar ut för information och till vem. Och det senaste ärendet rapporterade vi till SÄPO, säger Per Wågström.

Fler kartläggningar i länet

Tidigare har vi rapporterat om att främmande makt misstänks försöka kartlägga försvarshemligheter och kommuners infrastruktur i Norrbotten. Samt att Vattenfall utsätts för dagliga cyberattacker av mindre och större dignitet.

Och nu visar det sig alltså att även akutsjukvården brottas med liknande hot mot säkerheten.

Läs hela artikeln på SVT