Hoppa till innehåll

NORDIC PINE 22 genomförd

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/natoovning-om-hybridhot-genomford-i-sverige

Världens första övning i att hantera hybridhot mot förnybara energisystem har just genomförts i Sverige.

Samtidigt varnar Estlands statsminister för att Ryssland kan göra de baltiska länderna strömlösa.

I torsdags varnade Estlands statsminister Kaja Kallas i ett tal till nationen för att Ryssland kan koppla bort Baltikum från elnätet.

SAS-163 är en forskningsgrupp inom Natos avdelning STO, en motsvarigheten till svenska FOI, som deltog i hybridshotsövningen i Sverige förra veckan.

– Jag tar seriöst på allt som kommer från Estlands ledare, liksom allt som kommer från Moskva, säger Arnold Dupuy som är ordförande i SAS-163, en systemanalysstudie som tittar på hybridhot mot energiförsörjningen.

”Svensk motståndskraft”

Kan man tänka sig ett liknande scenario i Sverige?

– Det är möjligt. Det finns en viss motståndskraft inbyggd i det svenska systemet, så konsekvenserna av en riktad attack mot det svenska kraftnätet skulle förhoppningsvis inte bli alltför svåra. Det har ett visst mått av överkapacitet, av motståndskraft, så förhoppningsvis skulle man kunna hantera situationen och få upp kraftnätet igen inom kort, säger Dupuy.

Samtidigt som uttalandet gjordes pågick Nato-övningen i Sverige där olika typer av hybridhot spelades upp. Det är den första övningen i sitt slag där fokus var att testa säkerheten i de förnybara energisystemen som vind och solkraft.

– Huvudskälet är att den branschen är ganska ny och ganska omogen, säger övningsledare Freddy Jönsson Hanberg från forskningsinstitutet Rise.

Men det finns även fördelar som gör förnybar energi mindre sårbart för hybridkrigföring.

– Förnybara energisystem medger ”ödrift”. Man kan isolera mindre konsumtionskluster.

Prioriteringslista

Den stora frågan är dock vilka konsumenter som prioriteras vid eventuella elavbrott. Svenska kraftnät har signalerat flera gånger under de senaste månaderna att det kan bli aktuellt att koppla bort elanvändare på grund av energibrist.

Men listan vilka som prioriteras är inte offentlig.

– Dels är inte den informationen öppen information och dels kan man säga att det vet man inte förrän den situationen inträffar, säger övningsledare Freddy Jönsson Hanberg.

Han hänvisar till Energimyndighetens ”Styrel” som är en beskrivning av den planering som görs för att kunna prioritera ”samhällsviktiga elanvändare”,

– När det gäller manuell (frånkoppling) har det aldrig hänt.  Det ska inträffa extrema situationer för att det ska hända, säger Jönsson Hanberg.