Hoppa till innehåll

Norsk militärövning provocerar Ryssland

Kartbild över Finnmark
Grafik: SVT design

För första gången har amerikanska NATO-soldater varit inblandade i en norsk militärövning i norr, nära den ryska gränsen. 8000 soldater har den senaste veckan krigat genom Norges nordligaste län, Finnmark och nästan en tiondel av militärerna kommer från USA och Storbritannien. Rysslands pressattaché i Norge har uttryckt stor oro över övningen. 

Naturförhållandena i arktiska Finnmark är tuffa med fjäll, snö, kalla vindar och Barents hav. Markstyrkor, marinkåren och flyget testar sin kapacitet i Nordnorge. 700 av de 8000 soldaterna kommer från USA och Storbritannien.

NATO-länder deltar

Enligt det norska försvaret vill man bland annat testa samordning mellan de olika enheterna. Det är andra gången som en av det norska försvarets årliga övning, ”Joint Viking”, anordnas i Finnmark men övningen har aldrig haft så här många deltagande soldater och tidigare deltog inte soldater från andra NATO-länder.

Reaktioner från Ryssland

Förra Joint Viking-övningen anordnades 2015 och då reagerade Ryssland med att ha flygövningar i närheten av den norska gränsen i Barentsregionen. Då sade det ryska försvarsdepartementet att man ville öva för att kunna stoppa eventuella raketanfall gentemot Ryssland.

Även den här gången har Ryssland reagerat inför den nu pågående övningen. Pressattachén Maxim Gurov vid den ryska ambassaden i Oslo har sagt till Norges public serviceföretag NRK att Ryssland är bekymrad över den ökade militära aktiviteten i norr.

– Vi kan inte låta bli att vara bekymrade över den ökade militära aktiviteten nära gränsen till Ryssland. Det förstärker inte säkerheten i norra Europa, sade Gurov till NRK.

– Norge är en ursprunglig medlem av Nato och vi övar med partners över hela världen, säger Rune Jakobsen, generallöjtnant Norge till SVT.

– Jag tror inte att vi är här på grund av något speciell motståndare. Det är en gemensam övning och vi har många liknande övningar i Norge, säger Matthew Mitchell, sergeant US marines.

– Att norska styrkor övar 170 kilometer från ryska gränsen är ingen provokation och att utländska enheter är integrerade i norska bataljoner utgör inget hot och det vet Ryssland mycket väl, säger Rune Jakobsen.

Amerikansk närvaro ökar

Norges försvarsdepartement menar att övningen i Finnmark är en naturlig del av Norges försvar och att den årliga Joint Viking-övningen arrangeras varje år på olika platser. Norge tillhör NATO och gemensamma militära träningsaktiviteter med USA är en naturlig del av samarbetet, menar man. Det norska försvaret påpekar också att övningen äger rum i nordvästra Finnmark som ligger 30-40 mil från den ryska gränsen.

Militärfordon i fjällvärld
Foto: SVT

Men den amerikanska närvaron i Norge ökar. I januari lät Norge USA att stationera över 330 soldater på norsk mark som ett led i ett gemensamt militärt- och övningssamarbete. Initiativet togs av USA. De amerikanska soldaterna är placerade i Værnes i Nord-Trøndelag fylke i mellersta Norge. Rent formellt har Norge och USA ingått ett avtal om rotationsbaserade övningar på norsk mark eftersom Norge hittills inte velat ha fast stationerade främmande styrkor på norskt område under fredstid.

Norge ser detta som ett test som ska utvärderas i år.

Men Ryssland har kritiserat det amerikansk-norska militära samarbetet.

– Om man utgår från alla de uttalanden som Norge gjort angående frånvaron av hot från ryskt håll skulle vi vilja förstå varför Norge är så villigt att öka sin militära potential – framför allt då det gäller stationering av amerikanska trupper i Vaernes, sade ambassadens talesman Maxime Gurov i till nyhetsbyrån AFP i höstas.

Viktigt öva

– Det är viktigt att soldaterna som är här får öva i ett krävande klimat då det är en förutsättning för att kunna operera i Norge. Att samarbetet mellan USA och Norge har återupptagits handlar nog om den globala säkerhetssitutation – att vi inte längre har fokus på Afghanistan som ett exempel, säger Rune Jakobsen, generallöjtnant Norge.

Artikeln är hämtad från SVT, se även TV-inslag  här.