Hoppa till innehåll

Nu aktiveras civilplikten inom räddningstjänstområdet

För att stärka totalförsvaret aktiveras civilplikten inom räddningstjänstområdet. MSB får då en ny roll som bemanningsansvarig myndighet.

– Cirka 20 000 personer i Sverige som har kompetens inom räddningstjänsten men inte arbetar inom det området i dag kommer få brev från MSB med information om att de kan bli aktuella för att genomföra civilplikt inom räddningstjänstområdet, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

I dag påbörjar MSB arbetet med att aktivera civilplikten inom räddningstjänstområdet. Detta genom att skicka ut brev till alla som under de senaste 20 åren genomfört någon utbildning vid MSB:s eller tidigare Räddningsverkets skolor i en befattning för arbete inom räddningstjänst. Breven innehåller information om att de kan komma att vara aktuella för civilplikt och bli kallade att genomföra en repetitionsutbildning. Nästan 20 000 personer kommer nås av brevutskicken.

– En aktivering av civilplikten innebär att vi i Sverige får bättre möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom specifika verksamheter. På det sättet säkerställs att rätt person finns på rätt plats i totalförsvaret, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Med start i februari 2024 kommer de personer som inte redan är krigsplacerade att få ytterligare ett brev där MSB utreder individen genom att ställa frågor om till exempel fysiska förutsättningar och anställning. De personer som bedöms som lämpliga kommer att meddelas till Plikt- och prövningsverket som är den myndighet som meddelar beslut om inskrivning och som skickar inkallelseorder till repetitionsutbildning.

Detta är inledningen på ett omfattande arbete att tillföra resurser till totalförsvaret. Under september 2024 genomför MSB de första repetitionsutbildningarna. Därefter krigsplaceras personerna vid räddningstjänster i det län personen är folkbokförd.

– Räddningstjänsterna är i dag i huvudsak dimensionerad för att hantera olyckor i fred och behöver förstärkas för att kunna möte de utmaningar som krigsfara och ytterst krig kan medföra. Kommunal räddningstjänst behöver kraftigt förstärkas med personal och materiel för att hantera uppgifter under höjd beredskap, säger Charlotte Petri Gornitzka och fortsätter:

– Det innebär att det behövs ett stort och skyndsamt tillskott av civilpliktig personal för att förstärka kommunal räddningstjänsts krigsorganisation. Det finns personer med kompetens att utföra räddningstjänstuppgifter och dessa utgör en viktig resurs som kan omhändertas för att snabbt få till en personalförstärkning.

Källa: MSB:s hemsida