Hoppa till innehåll

Nya lagar från 1 oktober

Freddy Jönsson Hanberg om lagändringarna för totalförsvaret:

Den 1 oktober träder ett antal nya lagar i kraft som sammantaget innebär den största förändringen för det svenska totalförsvaret på flera decennier.

Vi får då en ny myndighetsstruktur som reglerar ansvarsområden i totalförsvaret.

Vi får så kallade beredskapsmyndigheter och några av dem blir sektorsansvariga myndigheter.

Vi får också en ny högre regional ledningsnivå inom civilt försvar och på sikt kommer troligen Försvarsmaktens regionala indelning att anpassas efter denna indelning.

Detta tillsammans med förstärkt skyddslag, säkerhetsskyddslag, försörjningsberedskap, regler för utländska direktinvesteringar och ett NATO-medlemskap – kommer att få konsekvenser för myndigheter men också för kommuner, regioner, näringsliv och civilsamhälle.

Nu bygger vi ett starkt totalförsvar som också tar stöd i hållbar utveckling och omställning, krisberedskap och samhällsbyggnad.

VIKTIGA LÄNKAR:

Seminarium för dig som arbetar inom offentlig sektor

MSB om nytt beredskapssystem från 1 oktober

Svensk författningssamling

Regeringen presenterar lagändringarna (video)