Hoppa till innehåll

Ordet “Totalförsvar”

I slutet av det Kalla kriget hade Sverige kommit långt i bygget av ett övat och prövat totalförsvar baserat på erfarenhet från andra världskriget och hotet från Sovjetunionen och Warszawa-pakten. Vi vet inte hur det hade stått sig i ett krig men genom omfattande övningsverksamhet visste vi att mycket stora delar av totalförsvaret fungerade, till exempel så övades inryckning, mobilisering och utgångsgruppering av Försvarsmaktens skarpa krigsförband under realistiska former ett mycket stort antal gånger. Strid, understöd och samordning mellan truppslag – och i någon mån även försvarsgrenar – övades också flitigt. Det övades fullt ut på divisionsnivå under FMÖ eller MILO-övningar. Mobilisering, ett moment där Försvarsmakten är beroende av det civila försvaret, övades i full skala. Civilförsvaret övade räddning- och röjning samt understöd av Försvarsmakten regelbundet.

Incidentberedskap och kuppförsvar prövades i olika grad under till exempel U 137-incidenten, när en sovjetisk ubåt gick på grund i ett militärt skyddsområde utanför Karlskrona, men även i samband med mordet på statsminister Olof Palme (med tveksamt utfall). Civilförsvaret och det ekonomiska försvaret prövades till exempel under oljekrisen 1973–75, det omfattande elavbrottet i december 1983 och även under orkanerna under 2000-talet, då det gamla totalförsvaret fortfarande till delar fanns kvar.

Försvarsmakten bidrog till FN:s fredsbevarande insatser i Kongo, Cypern, Libanon, Egypten/Suez/Gaza och Kuwait vilket innebar en kontinuerlig prövning av svenska soldater och officerares förmåga att agera i och hantera krigssituationer.

Kalla krigets totalförsvar var ett totalförsvar värt namnet, jag tror de flesta är överens om att det fungerade, åtminstone i den tidens samhälle och mot den tidens hotbild.

Ordet totalförsvar har alltså laddats med mening och innebörd, på samma sätt som man definierar ett begrepp, men också fyllts med associationer, minnen, betingning och inte minst så lutar sig lagtexter och styrande dokument mot innebörden av ordet.

Därför är det egentligen olyckligt att vi idag använder samma begrepp som då.

Läs hela inlägget här: https://kkrva.se/ordet-totalforsvar/