Hoppa till innehåll

Planeringsinriktning för civil beredskap – nytt stöd för att stärka beredskapssystemet

Sveriges civila beredskap behöver stärkas för att möta den breda och allvarliga hot- och riskbild som samhället står inför. MSB har därför tagit fram en planeringsinriktning som vänder sig främst till beredskapsmyndigheter.

Syftet med planeringsinriktningen är att ge beredskapsmyndigheterna ett samlat stöd för att skapa en ökad förmåga hos den egna myndigheten och dess samhällsviktiga verksamheter för att kunna hantera fredstida kriser, krigsfara och krig. Planeringsinriktningen riktar sig till dem som arbetar med beredskapsplanering på en beredskapsmyndighet men den kan även vara användbar för dem med motsvarande roll inom en region eller kommun.

Läs mer här: https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2023/november/planeringsinriktning-for-civil-beredskap–nytt-stod-for-att-starka-beredskapssystemet/