Hoppa till innehåll

Polisen har genomfört övning Storm

Polisen har genomfört övning Storm, en internationell marin övning mot terror, där syftet är att öka polisens förmåga att hantera terror genom pågående dödligt våld. Övningen har skett i samverkan med åtta andra länder och tillsammans har vi god förmåga.

– Vår initiala bedömning är att vi är nöjda med genomförandet av övningen, genom att öva stärker vi vår förmåga att tillsammans hantera svåra utmaningar, säger Stefan Hector, chef för Nationella operativa avdelningens operativa enhet.

Foto: Polisen

Det kommer nu göras en grundlig utvärdering där Polisen drar lärdom från vad som varit framgångsrikt och vad som kan förbättras.

Övningen sker inom ramen för ATLAS-nätverket, där Europeiska unionens nationella insatsstyrkor samövar och
utbyter metoder och erfarenheter. Detta implementeras i Polismyndighetens operativa verksamhet.

– Vi har ett bra samarbete inom ATLAS, vi delar kunskap med varandra och övar även inför operativ samverkan, säger Stefan Hector.

Källa: Polisen.se