Hoppa till innehåll

Polisens uppdrag i övning Aurora

Bildresultat för polis

Försvarsmaktsövningen Aurora 17 ska öka förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Polisen är en av 40 samverkande myndigheter i övningen – med uppgiften att upprätthålla ordning och säkerhet, och möjliggöra genomförandet av opinionsyttringar.

Övningen pågår i huvudsak under veckorna 38-39 och kommer att äga rum i luften, på marken och på sjön. Största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen, Stockholm, på och runt Gotland, samt i Göteborg.

Då övningen har både nationell som internationell karaktär, och omfattar samverkan med andra länder, och andra svenska myndigheter på regional och nationell nivå, leds den inom Polismyndigheten som en nationell särskild händelse. Detta på grund av att de berör alla polisregioner och Noa.

– Polisens huvudsakliga uppdrag är att upprätthålla ordning och säkerhet i anslutning till övningen, och att möjliggöra genomförandet av opinionsyttringar, som till exempel demonstationer, i samband med detta, säger Jonas Hysing, biträdande nationell kommenderingschef under övningen.

Inriktningen är att övningen ska påverka allmänheten så lite som möjligt, och utöver de ovanstående skarpa uppdragen som ingår i den övningsdel som går under namnet operation Signe, pågår även en övningsdel, operation Östen. Inom den övar polisen bland annat höjd förmåga till ledning i enlighet med ledningsdoktrin, och förmåga att verka inom ramen för totalförsvaret.

– Operation Östen ingår i övningen som motspel till Försvarsmakten, Operation Signe syftar till att hantera konsekvenser som kan uppstå i samband med att övningen genomförs, till exempel i samband med trafikregleringar eller demonstrationer, säger Jonas Hysing.