Hoppa till innehåll

Presentationsmaterial om civil beredskap på msb.se

Nu finns det en presentation med bilder om civil beredskap – krisberedskap och civilt försvar publicerad på msb.se, fri att använda. Bilderna innehåller några av de viktigaste delarna från webbkurserna ”Samhällets krisberedskap” och ”Totalförsvar – ett gemensamt ansvar” samt en del nya bilder som visar det nya beredskapssystemet.

Presentationen om civil beredskap – krisberedskap och civilt försvar har tagits fram för att göra det lättare att kommunicera på ett enhetligt sätt om det svenska civila beredskapssystemet.

– Det här är något som har efterfrågats från MSB av andra aktörer som ska kommunicera om det civila beredskapssystemet. Presentationen var från början ett internt material men givetvis ska alla som vill kunna nyttja den, för att skapa ett enhetligt uttryck i kommunikationen. Därför väljer vi att dela presentationsbilderna på vår webb, säger Anna Nyman, stabschef vid avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB.